กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   “รู้จักเพศตัวเองผ่าน Model ขนมปังขิง”
กิจกรรมปี 2561

23 มิ.ย. 2561

“รู้จักเพศตัวเองผ่าน Model ขนมปังขิง”

402 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

[#Workshop] กิจกรรม กิจกรรม Workshop ประกอบนิทรรศการ “ชาย หญิง สิ่งสมมุติ” หัวข้อ “รู้จักเพศตัวเองผ่าน Model ขนมปังขิง”.การสัมนาเปิดพื้นที่เพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์เรื่องเพศในสังคม ที่มีความหลากหลาย มาร่วมแลกเปลี่ยน ทำความรู้จักกับอัตลักษณ์ทางเพศ โครงสร้างกรอบคิดของเพศ ที่กำหนดบทบาทชีวิตคุณ ตั้งแต่เกิดจนตายชวนมาค้นหา อำนาจในตัวคุณ ที่เกิดจากความเป็นเพศ มีที่มาที่ไปอย่างไร.ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดย Life Skills Thailand (www.facebook.com/LifeskillsThailand) .ร่วมด้วยกระบวนกรหลักในการจัดกิจกรรม- คุณอโนพร เครือแตง- นักจิตวิทยาเด็ก จากประเทศสวีเดน- ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา- Family Therapy and Gender- ผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี.ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 มิวเซียมสยาม เปิดรับจำนวน 25 คน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.museumsiam.org/event-detail.php….*การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้งต่อ 1 ท่าน**เมื่อการลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว จะปิดรับลงทะเบียนทันที ขอความกรุณาลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-225-2777 ต่อ 410

วันที่สร้าง : 18 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

23 มิ.ย. 2561

13:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 225 2777

โทรสาร : 02 225 2775