กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายและเสวนา "Smart Library"
กิจกรรมปี 2561

05 มิ.ย. 2561

บรรยายและเสวนา "Smart Library"

436 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้สนใจทั่วไป

ร่วมฟังการบรรยายและเสวนาเรื่อง "Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐"

 

สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02 - 281 5212

วันที่สร้าง : 14 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

05 มิ.ย. 2561

09:00 - 16:30

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2280-9828-32

โทรสาร :