กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Back To The Moon For Good (กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ)
กิจกรรมปี 2561

01 มิ.ย. 2561

30 มิ.ย. 2561

Back To The Moon For Good (กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ)

646 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ตลอดเดือนมิถุนายน 2561

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02 – 391 0544, 02 – 392 0508, 02 – 392 1773  หรือ http://www.sciplanet.org

วันที่สร้าง : 14 มิถุนายน 2561

1

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561

เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท
แขวง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773

โทรสาร : 0-2392-0508, 0-2391-0522