คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเลย
กิจกรรมปี 2561

01 มิ.ย. 2561

31 ส.ค. 2561

9 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเลย

1725 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

อพท. ร่วมกับ คำโฮม เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดเลย เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเลยให้ครบ 3 แห่ง หรือ 6 แห่ง หรือ 9 แห่ง จากนั้นให้นำหลักฐานมาเพื่อแลกของรางวัลได้ที่พิพิธภัณฑ์ทั้ง 9 แห่งในจังหวัดเลย

 

ระหว่าวันที่: 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/maloeimuseum/

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

1

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โทรศัพท์ : 042-835-223-8 ext. 45128

โทรสาร :