คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

สะพานสราญวิถี

สะพานสราญวิถี ทางเดินแห่งความสุขสำราญ

            หากพูดถึงเมืองสามอ่าวแล้ว ทุกคนล้วนก็ต้องนึกถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนี้มีที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายหลายที่ แต่ภายในเมืองสามอ่าวที่ประกอบไปด้วย อ่าวน้อย อ่าวประจวบ และอ่าวมะนาว นั้นจะมีแลนด์มาร์คที่โดดเด่นยื่นออกมาสู่น่านทะเล นั้นก็คือ สะพานสราญวิถี หรือคนเก่าคนแก่จะรู้จักกันในนาม สะพานปลาประจวบ 

เพราะ ในอดีตเคยเป็นสะพานปลาอ่าวประจวบ สำหรับการประมงก่อนมีการประกาศยกเลิกใช้สะพานปลาดังกล่าวระจวบ ต่อมาทางจังหวัดได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างเพิ่มเติม  ใช้รูปแบบและสีสันอิงกับสถานีรถไฟของจังหวัดซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่น  อีกทั้งยังมีการปรับปรังภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น 

สำหรับชื่อ สะพานสราญวิถี นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะได้มีหนังสือกราบบังคมทูล ขอพระราชทานชื่อ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ สะพานปลาหน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ว่า “สราญวิถี” ซึ่งหมายถึงสะพานแห่งความสุขสำราญและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประทับที่ป้ายชื่อด้วย 

นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามแล้วยังเป็นพื้นที่แสดงออกของคนในจังหวัดประจวบในงานต่างๆด้วย สำหรับทางเดินที่สุขสำราญของสะพานที่กล่าวมาข้างต้น นั้นก็เพราะ ทุกวัน ศุกร์และเสาร์ในแต่ละสัปดาห์จะมีถนนคนเดินเรียบอ่าวประจวบ ซึ่งเมื่อผู้คนเดินเที่ยวภายในถนนคนเดินเสร็จก็จะเดินมาพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อเดินออกไปแล้วเราจะรู้สึกสดชื้น รู้สึกมีความสุขสำราญ

14,598 views

4

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์