ย้อนกลับ

สะพานสราญวิถี

สะพานสราญวิถี ทางเดินแห่งความสุขสำราญ

            หากพูดถึงเมืองสามอ่าวแล้ว ทุกคนล้วนก็ต้องนึกถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนี้มีที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายหลายที่ แต่ภายในเมืองสามอ่าวที่ประกอบไปด้วย อ่าวน้อย อ่าวประจวบ และอ่าวมะนาว นั้นจะมีแลนด์มาร์คที่โดดเด่นยื่นออกมาสู่น่านทะเล นั้นก็คือ สะพานสราญวิถี หรือคนเก่าคนแก่จะรู้จักกันในนาม สะพานปลาประจวบ 

เพราะ ในอดีตเคยเป็นสะพานปลาอ่าวประจวบ สำหรับการประมงก่อนมีการประกาศยกเลิกใช้สะพานปลาดังกล่าวระจวบ ต่อมาทางจังหวัดได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างเพิ่มเติม  ใช้รูปแบบและสีสันอิงกับสถานีรถไฟของจังหวัดซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่น  อีกทั้งยังมีการปรับปรังภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น 

สำหรับชื่อ สะพานสราญวิถี นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะได้มีหนังสือกราบบังคมทูล ขอพระราชทานชื่อ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ สะพานปลาหน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ว่า “สราญวิถี” ซึ่งหมายถึงสะพานแห่งความสุขสำราญและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประทับที่ป้ายชื่อด้วย 

นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามแล้วยังเป็นพื้นที่แสดงออกของคนในจังหวัดประจวบในงานต่างๆด้วย สำหรับทางเดินที่สุขสำราญของสะพานที่กล่าวมาข้างต้น นั้นก็เพราะ ทุกวัน ศุกร์และเสาร์ในแต่ละสัปดาห์จะมีถนนคนเดินเรียบอ่าวประจวบ ซึ่งเมื่อผู้คนเดินเที่ยวภายในถนนคนเดินเสร็จก็จะเดินมาพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อเดินออกไปแล้วเราจะรู้สึกสดชื้น รู้สึกมีความสุขสำราญ

6,970 views

4

แบ่งปัน