คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน” 
กิจกรรมปี 2561

12 มิ.ย. 2561

30 ก.ย. 2561

นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน”

1233 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน”

เป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายความหลากหลาย  ความงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ที่งดงามพร้อมมีเรื่องเล่าผ่านสถานที่ และผู้คนมากมายของกลุ่มชาติพันธุ์เมืองตองยี 

รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

สถานที่: ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์ฯ 

 

 

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

12 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

08:30 - 15:30

อาคาร D2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1
ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 0-5391 7067-8

โทรสาร : 0-5391 7067