กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน” 
กิจกรรมปี 2561

12 มิ.ย. 2561

30 ก.ย. 2561

นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน”

777 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน”

เป็นนิทรรศการแสดงภาพถ่ายความหลากหลาย  ความงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิทัศน์ที่งดงามพร้อมมีเรื่องเล่าผ่านสถานที่ และผู้คนมากมายของกลุ่มชาติพันธุ์เมืองตองยี 

รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

สถานที่: ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์ฯ 

 

 

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

12 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

08:30 - 15:30

อาคาร D2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1
ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 0-5391 7067-8

โทรสาร : 0-5391 7067