คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สิงห์บุรี ที่ไม่รู้จัก
กิจกรรมปี 2561

09 มิ.ย. 2561

10 มิ.ย. 2561

สิงห์บุรี ที่ไม่รู้จัก

1433 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาสิงห์บุรีศึกษาสัญจร  ในหัวข้อ “สิงห์บุรี  ที่ไม่รู้จัก”

 

ผู้เสวนาประกอบไปด้วยทีม อนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ในคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย  กรมศิลปากร 

  • ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผอ. ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ ประธานอนุกรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา เชี่ยวชาญอยุธยา ความสัมพันธ์กับฮอลันดา
  • คุณปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ อดีต ผอ. สำนักศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดี
  • คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุศิริราช เลขานุการอนุกรรมการฯ
  • คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จีนสยาม
  • คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์ นักอักษรศาสตร์ สำนักวรรณกรรมฯ กรมศิลปากร ผช. เลขานุการ

 

เนื้อหาการเสวนาจะเป็นการสรุปจาก โปรแกรมการเดินทางเข้าชมโบราณสถาน สิงห์บุรี ที่สำคัญๆ ตามหัวข้อ  "สิงห์บุรี ที่ไม่รู้จัก" ในวันที่ 9 มิ.ย. 61 เพื่อนำมาสังเคราะห์ให้กับผู้สนใจ ในแง่มุมที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน..⁉️  

 

โปรแกรมการเดินทางเข้าชมโบราณสถาน สิงห์บุรี ที่สำคัญๆ 

วันที่ 9 มิ.ย. 61 

10.30-12.00 น. วัดพระปรางค์ ชันสูตร 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวันที่ ร้านบ้านสวนแม่ลาการ้อง 

13.00-14.00 น. วัดไทร (ร้าง) อินทร์บุรี 

14.00-15.00 น. วัดประโชติการาม 

15.00-16.00 น. วัดระเบียง (ร้าง) 

17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก  

 

วันที่ 10 มิ.ย. 61

08.00-09.30 น. วัดโพธิ์เก้าต้น 

10.00-12.00 น. ร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ค่ายบางระจัน 

 

--ผู้สนใจ กรุณาลงชื่อจริง (พร้อมเบอร์โทรศัพท์) ใน inbox FB Singburi Review และ FB สิงห์บุรี ดีจัง เพื่อความสะดวกในการประสานงาน+จัดเตรียมสถานที่ และอาหารว่าง-- 

  

 

 

วันที่สร้าง : 06 มิถุนายน 2561

1

แบ่งปัน

09 มิ.ย. 2561 - 10 มิ.ย. 2561

10:00 - 17:00

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
ตำบลบางระจัน
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

โทรศัพท์ : 036-520 030 / ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สิงห์บุรี โทร. 095-268 4006

โทรสาร : 036-520 030