กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ
กิจกรรมปี 2561

18 พ.ค. 2561

20 มิ.ย. 2561

กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ

1234 ผู้เข้าชม

6

แบ่งปัน

กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ

(3D MUSEUM THAILAND)

 

กติกาและเงื่อนไข

(1) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.museumthailand.com

ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2561

 • สมัครส่งผลงานเป็นทีม (อย่างน้อย 1 คน ไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดอายุ)
 • มีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปและสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
 • มีคอมพิวเตอร์ที่รองรับ

Microsoft® Windows® 10 (64 bit) 

Microsoft Windows 8 (64 bit) 

Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate, or Professional (64 bit)* 

Browser:

Google Chrome™ - latest version 

2.0 GHz or faster 64-bit (x64) processor

8 GB or more RAM

1600 x 1050 or higher True color

OpenGL 3.3 capable workstation-class graphics card with 1 GB or greater graphics memory

 

(2) สมัครผ่าน Google Forms

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงการมิวเซียมไทยแลนด์ 02-225 2777 ต่อ 427 หรือ  โครงการมิวเซียมติดล้อ โทรศัพท์ 093 – 690 2041
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 23 มิถุนายน 2561

 

(3) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งาน 3D ReCap Program เพื่อนำไปพัฒนาผลงานตามแนวทางของ สพร. ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ หอนิรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

(4) การส่งผลงานและการนำเสนอ

 • ผู้เข้าประกวดต้องเลือกพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ ใน จังหวัดลำพูน หรือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำผลงาน
 • วัตถุจัดแสดงที่จะนำมาจัดทำเป็น 3D Model ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน ขึ้นไป
 • นำเสนอผลงาน วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 แบ่งเป็น

-แนวคิดการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และความน่าสนใจของวัตถุ นำเสนอในรูปแบบ Powerpoint

-รูปโมเดล 3 มิติ นำเสนอผ่าน http://3dmuseumthailand.com/ หรือ https://sketchfab.com/

 

(5) เกณฑ์การให้คะแนน

 • แนวคิดการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ และ ความน่าสนใจของวัตถุที่นำมาจัดทำโมเดล 3 มิติ

30    คะแนน

 • ความสมบูรณ์และความสวยงามของรูปโมเดล 3 มิติ     

50    คะแนน

 • รายละเอียดความถูกต้องของข้อมูล                             

20    คะแนน

 

(6) รางวัล

ทีมที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 8 ทีม จะได้รับทุนพัฒนาผลงาน

 • อันดับ 1     รับทุนพัฒนาผลงาน      15,000 บาท
 • อันดับ 2     รับทุนพัฒนาผลงาน      10,000 บาท
 • อันดับ 3      รับทุนพัฒนาผลงาน      5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล     รับทุนพัฒนาผลงาน      2,000 บาท

และทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากโครงการ

สามารถสมัครได้ที่ Google Form

วันที่สร้าง : 17 พฤษภาคม 2561

6

แบ่งปัน

18 พ.ค. 2561 - 20 มิ.ย. 2561