INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย   พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,260 ตารางเมตร บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งได
ณ ตลาดท่าเรือ แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนจังหวัดหนองคาย แหล่งเรียนรู้สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตซึ่งเคยเป็นท่าเรือเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่นระหว่างสองฝั่งโขง สะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยก
       ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุคบาโรก (Baroque) ของยุโรป เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากเสด็จมณฑลปราจีนบุรีแต่รัชกาลที่ 5 ทรงสวรคตเสียก่อน จากนั้นตึกหลังนี้จึงใช้เป็นที่ป
พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต   o เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง   o เผยแพร่พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนรา
ความเป็นมา     ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง จัดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม) โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้เปลี่ยนสถานภาพ และชื่อคำเรียกหน่วยงาน จากสถาบันอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน เป็นสถานอารยธรรมศึกษาโขง–สาละวิน
Activities

16 Sep 2016

21 Sep 2016

25 August 2016
ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ Museum Expo 2016 "มนต์เสน่ห์พิพิธภัณฑ์ไทย" เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๕๙ ๑๖-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  

25 Aug 2016

27 Aug 2016

25 August 2016
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชม "งานสวนสุนันทาวิชาการ" ประจำปี ๒๕๕๙ พบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้บรรยากาศแห่งราชสำนัก ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ และแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

18 Sep 2016

18 Sep 2016

23 August 2016
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมฟังบรรยายทางวิชาการเนื่องในวัน "พิพิธภัณฑ์ไทย" (๑๙ กันยายน)   ในหัวข้อ "เรื่องที่ยังไม่รู้ : เครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะ"  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม    วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป   กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ๑. การรับฟังการบรรยายข้อมูลทางวิชาการฯ ณ อาคาร ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (ประมาณ ๓๐ นาที่) ๒. ชมเครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะ ภายในอาคารจัดแสดง ๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ๓. ชมปรางค์วัดส้ม ในฐานะที่เป็นงานช่างร่วมสมัยยุคแรกของกรุงศรีอยุธยา โดยใช้รถที่ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จัดเตรียมไว้ให้   สนใจสำรองที่นั่งฟรีได้ที่ Facebook/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา หรือโทร ๐๓๕-๒๔๑๕๘๗ ทุกวันเวลาราชการ

04 Aug 2016

07 Oct 2016

22 August 2016
Interspace หรือ "พื้นที่เชื่อมต่อ" เกิดจากการเล่นกับความหมายของคำว่า ภายใน (inner) และภายนอก (outer) ในหลายๆ บริบท นิทรรศการนี้นำเสนอผลงานศิลปะนามธรรมที่มีธรรมชาติและวิถีเกษตรกรรมเป็นแรงบันดาลใจ โดยทั้งหมดทำขึ้นที่สตูดิโอชื่อ เส้น-มูสตูดิโอ ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ งานเซรามิคทั้งหมดเผาด้วย "เตากระต่าย" ซึ่งเป็นเตาฟืนที่ศิลปินสร้างขึ้นเองจากดินเยื่อกระดาษ อาศัยการลองผิดลองถูกในหลายกระบวนการนับตั้งแต่การปั้นไปจนถึงการเผา ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติภายนอกไปสู่ตัวตนภายในแล้วสะท้อนออกมาเป็นผลงาน เมื่อนำมาจัดวางในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก่อให้เกิดการแปรเปลี่ยนความหมายไปตามพื้นที่   อมรเทพ มหามาตร จบการศึกษาจากสาขาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีปะสบการณ์ทำงาน รวมระยะเวลาที่ทำงานเซรามิคกว่า 25 ปี มีงานแสดงทั้งในและต่างประเทศหลายครั้ง    ในนิทรรศการ Interspace ที่จะจัดที่ขัวศิลปะ เขาได้นำเสนอผลงานศิลปะจัดวาง (Installation) ที่ประกอบด้วยงานประติมากรรมเซรามิกและงานจิตรกรรม จัดแสดงในระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแสดงานชั้น 1 ขัวศิลปะ (ตรงข้ามแมคโคร ก่อนถึงแยกสนามบินแม่ฟ้าหลวง) เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม ข้อมูลเพิ่มเติม 088-418-5431, 053-166-623 artbridge.cr@gmail.com ,www.facebook.com/artbridgechiangrai

16 Sep 2016

16 Sep 2016

19 August 2016
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายทางวิชาการเรื่อง "ศิลปกรรมเขมรในภาคอีสาน" ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดที่นั่ง ๘๐ ท่านเท่านั้น >> ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ โดยแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ ส่งมาที่กล่องข้อความของพิพิธภัณฑ์ https://www.facebook.com/surinmuseum.finearts  
pav

/

next
Promotions

ฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการของ INVESTORY บัตรเข้าชมราคาปกติ 100 บาท ซื้อ 1 ใบ แถม 1 ใบ ทันที วันนี้ - 30 ก.ย. 59 นี้เท่านั้น!

E-Coupon Privilege รวมส่วนลดค่าเข้าชมและสิทธิพิเศษต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ 13 แห่งเพียงดาวน์โหลดไฟล์ภาพคูปอง แล้วปริ้นออกเป็นกระดาษ A4 เป็นอันเสร็จขั้นตอน สามารถนำไปใช้กับแหล่งเรียนรู้ตามคูปองได้เลย ดาวน์โหลด E-Coupon Privilege Download Now เงื่อนไขการใช้คูปอง1. แสดงคูปองพร้อมบัตร Muse Pass เพื่อรับสิทธิ์ (บัตร 1 ใบ/สิทธิ์) 2. ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2560 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Sale

  รายละเอียด : ผู้ถือบัตรสมาชิก Muse Plus หรือ บัตร Muse Pass Season 1-3 สามารถแลกซื้อ Muse Pass Season 4 ได้ในราคา 150 บาท โดยสามารถแลกได้ที่ "มิวเซียมสยาม" เท่านั้น   ระยะเวลา : วันนี้ - 30 กันยายน 2559 หมายเหตุ 1. โปรโมชั่นนี้ใช้เฉพาะที่มิวเซียมสยามเท่านั้น 2. บัตร 1 ใบ/สิทธิ์
199.00 บาท 150.00 บาท
pav

/

next
webboard
HOT HiT

[Activity] ร่วมสนุกลุ้นเป็นเจ้าของหมวกสุดเท่ Museum Thailand ฟรี!

Museum Thailand ชวนทุกคนมาสร้างปรากฏการณ์ #ใครๆก็ไปมิวเซียม กับกิจกรรม "แปะ/ เปิด/ ไป กับ Museum Thailand"  ...

การเขียนเลขทะเบียนสำหรับเหรียญกษาปณ์

หลายท่านที่เป็นนักสะสมเหรียญ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนเลขทะเบียนบนเหรียญกษาปณ์/เงินตราโลหะ ว่...

บทหนังในแกลเลอรี่

ที่นี่คือแกลเลอรี่ แต่ภายในกลับมีผู้คนคลาคล่ำยิ่งกว่าห้างสรรพสินค้าวันสุดสัปดาห์ 

เขียนแค่นี้เหมือนกำลังเล่าถึงภาพฝั...

ทำไมเราเรียก ‘มิวเซียม’ ว่า ‘พิพิธภัณฑ์’? และทำไม ‘พิพิธภัณฑ์’ จึงต่างไปจาก ‘มิวเซียม’?

‘พิพิธภัณฑ์’ เป็นศัพท์ผูกใหม่ โดยถ่ายถอดมาจากคำว่า ‘มิวเซียม’ (museum) ในภาษาอังกฤษออกมาเป็นคำไ...

[ประกาศผล] ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม "แปะ เปิด ไป กับ Museum Thailand"

ได้เวลามาประกาศผลผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม "แปะ เปิด ไป กับ Museum Thailand" กันแล้ว และสำหรับผู้โชคดีทั้ง 50 ท่...

NEWS
16 August 2016
ได้เวลามาประกาศผลผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม "แปะ เปิด ไป กับ Museum Thailand" กันแล้ว และสำหรับผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน มีรายชื่อดังนี้   Adithep Kaoropsuk Amata Vong Arun Puk Best Freind Buasai Akachart CHAI (เว็บบอร์ด) Caesareose Victor Ivanovich Chai Siri Chutima NanNon EKKACHAI (เว็บบอร์ด) Ekkachai Lim Golden Hengheng Jimjang Jang Khanitta Khanittanon Khwanchanok Tayang Koro Koso KUNUT12 (เว็บบอร์ด) Lukpla Chansawang Manee Rathna May PT Pat Kwangboon PATTAMA (เว็บบอร์ด) Paweena Thepinta Phitchaon Khamsuret Poompoom Pui Poprock Korat PornPai Love Prangthip Nualnoon Prangthip Nualnoon PRINCESS (เว็บบอร์ด) Prwp Kwang Rut Vannistelrooy Sai Nuchchanart Saowakhon Phaphim Sukanya YA Supannika Nannan Supitcha Musitanupong Suwanna Visancosol Thanyaporn Aranyavalai Thanyaporn Aranyavalai THUN (เว็บบอร์ด) Toom Saint Wacharee Visancosol Wilai Kusol Wiwatwong Haruansri Yut Watanachaikul  เจนน'น จ๋าา'า ชายเอ ครับผม พรนิภา เสนาะคำ หนุงหนิงน่ารัก คึกคักเวลาลงเล่น   ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะครับ  สำหรับผู้โชคดีทุกท่าน สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ http://m.me/museumthailand โดยแจ้งชื่อ Facebook หรือนามแฝงในเว็บบอร์ดของท่าน พร้อมชื่อ-สกุล ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล และเบอร์โทรติดต่อกลับ   หมายเหตุ - จับรายชื่อผู้โชคดีด้วยวิธีการสุ่ม - ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น - ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการแชร์ แต่ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ 1 ท่านต่อ 1 บัญชีผู้ร่วมกิจกรรมเท่านั้น หากพบว่ามีท่านที่ได้รับสิทธิ์มากกว่า 1 รายชื่อ ขออนุญาติสละสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้โชคดีที่เป็นรายชื่อสำรองต่อไป - การตัดสินจาก Museum Thailand ถือเป็นสิ้นสุด
21 July 2016
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช    ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๘๘ พรรษา 3/๓๓” ขึ้น ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ในระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย,  รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักแสดงสาวมากความสามารถ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ในฐานะศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน             โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะหาดูได้ยากจาก 3 สุดยอดผลงานของศิลปินระดับโลก ซึ่งปัจจุบันผลงานดังกล่าวทั้ง 3 ชิ้น อยู่ในความครอบครองของนักสะสมงานศิลปะชาวไทย คุณชินเวศ   สารสาส และผลงานศิลปะจาก ๓๓ ศิลปินระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งในแบบร่วมสมัยและสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๓ ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปกับศิลปินชื่อดัง เพื่อให้เกิดการรับรู้และหันมาสนใจงานศิลปะมากขึ้นอีกด้วย ภายในงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือบริเวณชั้น 1 จะเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ จาก ๓๓ ศิลปินระดับประเทศ ทั้งศิลปินแห่งชาติและศิลปินร่วมสมัย อาทิ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์, ศ.เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ, ศ.เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ, อ.ถวัลย์ ดัชนี, ดร.กมล ทัศนาญชลี เป็นต้น บริเวณชั้น 2 เป็นการนำเสนอผลงานศิลปะจากเหล่าคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ถือเป็นไฮไลท์สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ คือการนำ 3 สุดยอดผลงานของศิลปินระดับโลก ซึ่งหาชมได้ยาก อย่าง Pablo Picasso (ปาโบล ปีกัสโซ), ศิลปินชาวสเปน ผู้บุกเบิกศิลปะแนวบาศกนิยม หรือ Cubism อันเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับปริมาตรของวัตถุ การสร้างองค์ประกอบของภาพในแนวใหม่ ไม่เน้นกฎเกณฑ์ แหวกขนบเดิมของศิลปะแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ที่เป็นการเลียนแบบแสงและสีจากธรรมชาติ ถ่ายทอดวัตถุในหลายมุม จนปรากฏออกมาในรูปทรงเรขาคณิตเป็นสำคัญ, Pierre Auguste Renoir (ปีแยร์-โอกุสต์ เรอนัวร์) ศิลปินชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในแนวการวาดภาพแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ อันหมายถึงการวาดภาพโดยใช้ประสาทสัมผัสแบบฉับพลัน จับแสงสีในธรรมชาติที่ตามองเห็นแล้ววาดลงบนผืนผ้าใบ เขามีชื่อเสียงในการเขียนภาพเหมือนบุคคลและบรรยากาศของยุคสมัย และ David Hockney (เดวิด  ฮอกนีย์) ศิลปินชาวอังกฤษที่นิยมสร้างผลงานแปลกๆ เช่นเทคนิค Photo collage หรือการถ่ายภาพด้วยกล้องโพลารอยด์ หรือถ่ายเอกสารกระดาษแล้วนำมาต่อกันให้เกิดรูปทรงใหม่ ปัจจุบันเขานิยมวาดรูปโดยใช้เครื่องมือทันสมัยอย่าง iPhone  และ iPad โดยใช้โปรแกรมวาดภาพดิจิตอล จนเคยถูกนำไปแสดงงานในพิพิธภัณฑ์มาแล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ได้รับอิทธิพลจากงาน Cubism ของ Picasso มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมกันอีกด้วย             โดยผู้ที่มีใจรักในงานศิลปะและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมฟรีได้ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง ใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (หยุดเฉพาะวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
05 August 2016
  คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำภายใต้แนวคิด Play + Learn = Plearn (เพลิน) ประกอบด้วย 79 กิจกรรม ที่จัดระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2559 จาก 36 หน่วยงาน ภายใต้ 6 กระทรวง มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน แบ่งชุดองค์ความรู้เป็น 5 หมวด ประกอบด้วย 1.หมวดเพลินประวัติศาสตร์ 2.หมวดเพลินมหรสพ ประเพณีและวัฒนธรรม 3.หมวดเพลินศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาอาหาร 4.หมวดเพลินธรรมชาติวิทยา 5.หมวดเพลินเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ส่องแสงลอด15ช่องประตูที่ปราสาทพนมรุ้ง,การประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง,นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ชุด “อัจฉริยะภาพตัวตนคนอีสาน” เป็นต้น ให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน    />
26 July 2016
Museum Thailand ชวนทุกคนมาสร้างปรากฏการณ์ #ใครๆก็ไปมิวเซียมกับกิจกรรม "แปะ/ เปิด/ ไป กับ Museum Thailand"  กิจกรรมพิเศษจาก Museum Thailand ที่อยากชวนกันไปเที่ยวมิวเซียม เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ที่ทั้งสนุกและหลากหลายกับพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศไทย ลุ้นรับรางวัลด้วยกติกาง่ายๆ!1. ค้นหามิวเซียมที่คุณถูกใจจาดเว็บไซต์ https://www.museumthailand.com และแชร์ไปที่ Facebook, Twitter หรือ Instagram ของคุณ พร้อม #ใครๆก็ไปมิวเซียม และ #MuseumThailand2. แคปภาพหน้าจอฌโพสต์ของคุณและนำมาแปะที่ช่องคอมเม้นท์ด้านล่างนี้ (จากใน Webboard หรือ Fan Page ก็ได้)ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับหมวกที่ระลึกจาก Museum Thailand จำนวน 50 รางวัล ฟรี!ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 16 สิงหาคม 2559มาสร้างปรากฏการณ์ #ใครๆก็ไปมิวเซียม ด้วยกันนะครับหมายเหตุ- จับรายชื่อผู้โชคดีด้วยวิธีการสุ่ม- ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น- การตัดสินจาก Museum Thailand ถือเป็นสิ้นสุด
30 June 2016
     เชื่อว่าทุกๆ คน คงจะรู้จักไดโนเสาร์ครั้งแรกตั้งแต่สมัยยังเด็ก ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือที่แม่ซื้อให้ ได้อ่านและดูภาพ ได้ฟังแม่เล่าแล้วรู้สึกตื่นเต้น กล้าๆ กลัวๆ อย่างบอกไม่ถูก ชวนคิดจินตนาการไปว่าหากมีไดโนเสาร์ตัวเป็นๆ โผล่มาวิ่งแถวบ้านก็คงจะสนุกดีไม่น้อยเลย        จนเมื่อปี 2536 สตีเว่น สปีลเบิร์ก สร้างหนัง Jurassic Park ออกมาฉายให้ได้เห็นไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งกินเนื้อและกินพืช ปลุกให้ตำนานไดโนเสาร์มีชีวิต อย่าง ไทแรนโนซอรัส, เวโลซีแรปเตอร์, ไทรเซอราทอปส์ และอีกมากมาย ยิ่งสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กอย่างเราอยากสัมผัสตัวจริงๆ สักครั้ง          และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทำความรู้จัก ใกล้ชิดและเข้าถึงเรื่องราวของไดโนเสาร์ผ่านหลากหลายช่องทางมากขึ้น อย่างในแอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือในหนังสือแบบ 3 มิติ (หนังสือไดโนเสาร์ Jurassic World) ที่มีให้โหลดและอ่านกันอย่างแพร่หลาย ดูแล้วสมจริง น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นความอยากเจอไดโนเสาร์ตัวจริงมากยิ่งขึ้นไปอีก      หรือในต่างประเทศ เราจะเห็นพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกหลายแห่งที่จัดแสดงเรื่องราวของไดโนเสาร์ไว้อย่างน่าสนใจ ดูมีชีวิตชีวา เหมือนหลุดเข้าไปในโลกของไดโนเสาร์จริงๆ มีทั้งการแสดงโชว์ นิทรรศการ หรือกิจกรรมประกอบอีกมากมาย  แล้วประเทศไทยของเราล่ะ....มีที่ไหนเจ๋งๆ ที่เด็กรุ่นใหม่จะไปสนุกกับการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ได้บ้าง? วันนี้ พี่เอ็ม จึงขอแนะนำ 8 แหล่งเรียนรู้ที่คนรักไดโนเสาร์ห้ามพลาด! ที่ซ่อนมีอยู่ทั่วประเทศไทย จะมีที่ไหนกันบ้าง ไปดูกันเลยครับ!  1. พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง       สิ่งน่าสนใจ : ซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หุ่นไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ ช้างโบราณสี่งา มนุษย์โบราณเกาะคา องค์ความรู้การกำเนิดโลก อุกกาบาต ภูเขาไฟระเบิด ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรณีพิบัติภัย      ข้อมูลทั่วไป : เข้าชมฟรี เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. (เว้นเวลาพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)      ที่ตั้ง : อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ติดต่อ : 054 282 159 2. ไดโนปาร์คมินิกอล์ฟ (Dino Park Mini Golf) จังหวัดภูเก็ต      สิ่งน่าสนใจ : เป็นสนามพัดกอล์ฟแบบมาตรฐานสากลมี 18 หลุมผู้เข้าชมและเล่นกอล์ฟจะตื่นตาตื่นใจไปกับรูปปั้นไดโนเสาร์ ซึ่งมีทั้งหมด 15 ตัวในเนื้อที่ 2 ไร่ ภายในสนามกอล์ฟ ประกอบด้วย ภูเขาไฟ ถ้ำหินงอก หินย้อย น้ำตก ลำธาร แสงสีเสียง และเทคนิคพิเศษ โดยจำลองจากสภาพโลกล้านปี      ข้อมูลทั่วไป : ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 240 บาท เด็ก 180 บาท เปิดทุกวัน 10.00 – 23.00 น.      ที่ตั้ง : ติดกับโรงแรมมารีน่า ภูเก็ต รีสอร์ท หาดกะรน   ติดต่อ : 076 330 625 3. พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์      สิ่งน่าสนใจ : หุ่นจำลองไดโนเสาร์ขนาดยักษ์และซากกระดูกไดโนเสาร์      ข้อมูลทั่วไป : คนไทย เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างประเทศ เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.ปิดทำการทุกวันจันทร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์      ที่ตั้ง : สถานีวิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ติดต่อ : 043 871 014 4. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น        สิ่งน่าสนใจ : ประติมากรรมหุ่นโครงเหล็กไดโนเสาร์กินพืชภูเวียง ฟอสซิลไดโนเสาร์ชิ้นแรกของไทย การจัดแสดงธรณีวิทยาการกำเนิดโลก      ข้อมูลทั่วไป : ราคาเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 20 เด็ก 10 ต่างชาติผู้ใหญ่ 60 เด็ก 30 บาทเปิดอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์      ที่ตั้ง : ใกล้อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น    ติดต่อ : 043 438 204-6 5. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี      สิ่งน่าสนใจ : การจัดแสดงด้านธรณีวิทยา สวนหินกลางแจ้งจัดแสดงรูปปั้นไดโนเสาร์ เรื่องหินแร่ ซากดึกดำบรรพ์ จำลองโครงกระดูกไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์เคลื่อนที่ได้เหมือนจริง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ      ข้อมูลทั่วไป : ราคาเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท  คนต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท  เปิดบริการเวลา 9.30-16.30 น. วันอังคาร-วันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ ยกเว้นนักขัตฤกษ์ที่ตรงวันเสาร์ วันอาทิตย์ เปิดให้บริการตามปกติ      ที่ตั้ง : 55 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  ติดต่อ : 02 902 7661, 02 902 7681 6. Dinosaur Planet กรุงเทพ      สิ่งน่าสนใจ : สัมผัสกับไดโนเสาร์เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตจริงมากกว่า 100 ตัว ตื่นตากับเทคนิคอันล้ำสมัย ตื่นใจกับโชว์สุดอลังการ      ข้อมูลทั่วไป : ผู้ใหญ่ ราคา 600 บาท / เด็ก ความสูง 90 - 140 ซม. ราคา 400 บาท และ เด็กที่ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี  เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 22.00 น.      ที่ตั้ง : สุขุมวิท 22 ดิ เอ็มสเปียร์ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  ติดต่อ : 063 167 6975 , 063 162 5830 7. พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กรุงเทพ      สิ่งน่าสนใจ : พิพิธภัณฑ์แร่-หิน แหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี  ทรัพยากรแร่ หินและน้ำบาดาล เชื้อเพลิงธรรมชาติ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวได้เสมือนจริง      ข้อมูลทั่วไป : เข้าชมฟรี เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ปิดวันจันทร์ 08.30 – 04.30 น.      ที่ตั้ง : กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ติดต่อ : 026219647 8. ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง      สิ่งน่าสนใจ : สวนหินกลางแจ้งจัดแสดงรูปปั้นไดโนเสาร์จำลองและหินแต่ละยุคสมัย      ข้อมูลทั่วไป : เข้าชมฟรี เปิดอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์      ที่ตั้ง : ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ติดต่อ : 038 647 476 เป็นยังไงกันบ้างครับ กับ 8 แหล่งเรียนรู้ที่คนรักไดโนเสาร์ห้ามพลาด! เพื่อนๆนักผจญภัยทั้งหลาย พร้อมจะไปผจญภัยกันหรือยังครับ อ้อ! แล้วที่สำคัญไปเที่ยวแล้ว อย่าลืมโพสต์รูปและติดแฮชแท็ก #MuseumThailand มาอวดพี่เอ็มบ้างนะครับ   #พี่เอ็ม
pav

/

next

วันนี้ในอดีต
25
สิงหาคม

เหตุการณ์ที่ 1 : แมทธิว เวบบ์ สามารถว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษได้เป็นคนแรก
25 สิงหาคม พ.ศ. 2418 แมทธิว เวบบ์ (Matthew Webb) ชาวอังกฤษ เป็นคนแรกที่สามารถว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษได้เป็นผลสำเร็จ เขาใช้เวลาไม่ถึง 21.45 ชั่วโมง ว่ายข้ามจากเมืองโดเวอร์ (Dover) ของอังกฤษ ไปยังเมือง คาเลย์ (Calais) ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นช่วงที่แคบที่สุดของช่องแคบอังกฤษ คือระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร

วันนี้ในอดีต
25
สิงหาคม

เหตุการณ์ที่ 2 พ.ศ. 2152 (ค.ศ. 1609) – กาลิเลโอ กาลิเลอี นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี (ในภาพ) สาธิตกล้องโทรทรรศน์ตัวแรก อุปกรณ์ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันว่า กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง ให้กับผู้ออกกฎหมายชาวเวนิส
กล้องโทรทรรศน์ได้รับการคิดค้นขึ้นครั้งแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อ ค.ศ. 1608 โดยมีรายละเอียดค่อนข้างหยาบ กาลิเลโอเองก็ได้สร้างกล้องโทรทรรศน์ของตนขึ้นในปีถัดมาโดยมีกำลังขยายเพียง 3 เท่า ต่อมาเขาได้สร้างกล้องอื่นขึ้นอีกและมีกำลังขยายสูงสุด 30 เท่าจากเครื่องมือที่ดีขึ้นเขาสามารถมองเห็นภาพต่าง ๆ ในที่ไก

วันนี้ในอดีต
25
สิงหาคม

เหตุการณ์ที่ 3 พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) – คณะราษฎรจดทะเบียนตั้งสมาคมคณะราษฎร ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของประเทศไทย
อ้างอิง https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%