Activities

05 Apr 2017

30 Apr 2017

26 April 2017
เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปะนิพนธ์นักศึกษาศิลปศึกษารุ่นที่ 26 นิทรรศการ Art Ex by Art Ed “ศิลป์แตก” (คิดดี ตีแตก) วันที่ 5-30 เมษายน 2560 ที่ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีเปิดและสัมมนาทางศิลปะ วันที่ 5 เมษายน 2560 สัมมนาทางศิลปะ 13.00 น. อาคารพุทธศิลป์ มข. | พิธีเปิด 16.30 น. หอศิลปวัฒนธรรม มข. กิจกรรมสัมมนาทางศิลปะเรื่อง “ถอดรหัสสังคม สู่ชั้นเรียนศิลปะ” ที่ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มข. โดยวิทยากร ครูสนิท มณีรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปากช่อง และอาจารย์วิจิตร อภิชาตเกียรงไกร มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป

06 Apr 2017

06 May 2017

21 April 2017
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชม นิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร” (Furthering the Bonds of Friendship) เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ภายในนิทรรศการมีการแสดงภาพถ่าย วีดิทัศน์ สื่อการเรียนรู้แบบ interactive และกิจกรรมการเล่นเกมส์มากมาย ระหว่างวันที่ ๖ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. (ยกเว้นวันจันทร์) ณ ห้องอเนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!

21 Apr 2017

21 Apr 2017

21 April 2017
ประเภทของผีที่เกี่ยวข้องกันการเหยา   แบ่งได้ 4 ชนิด คือ 1.       ผีหมอมนต์ 2.       ผีฟ้า หรือผีน้ำ 3.       ผีคุณ   4.       ผีมูลหรือผีตระกูล 1.       ประเภทของหมอมนต์ มีพิธีกรรม เช่น เหยาเลี้ยง หรือเหยาบน (ส่วนการเกลือกไข่ กระทง ลงผีน้อย หรือผีลงยันต์นั้นเป็นส่วนประกอบ) 2.       ประเภทผีฟ้า (ผีน้ำ) มีพิธีกรรม คือ -          เหยาธรรมดา -          เหยารักษาคนป่วย -          เหยาเรียกขวัญ แต่ละพิธีจะมีกิจกรรมโดยละเอียด ดังนี้ พิธีเกลือกไข่  หาไข่ไก่มา 1 ฟอง ให้ผู้ชำนาญในการเกลือกไขทำการอธิษฐานเสี่ยงทาย หากเป็นผีคุณให้กินตา หากเป็นผีเชื้อ (ผีตระกูลบรรพบุรุษ)  ให้กินปีก หากเป็นผีต้องให้กินกระดูกสันหลังแล้วใช้มือทั้งสองข้างถือไข่กวาดและถูเบาๆ ตามร่างกายของผู้ป่วยในทำนายว่าผีทำ (ผีเข้าสิง) ให้สำแดงเดชที่ไข่ตามที่อธิษฐานเสี่ยงทายแล้วทำให้ไข่แตกแกะไข่ออกให้อยู่ในชาม ใช้ใบกล้วย 1 นิ้วครึ่ง  ความยามตามต้องการกลับไข่ดูด้านตรงข้ามให้เห็นเด่นชัดหากมีผีทำให้แสดงในไข่แล้วบะไว้ (สัญญาไว้)  เป็นเสร็จพิธี พิธีลงยันต์  เริ่มด้วยการทำคายขันห้าวางไว้บนหมอน  ใช้ผ้ายันต์ปิดตาคนที่จะลงยันต์มือทั้งสองข้างของผู้ลงยันต์จะประนมมือนึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วนั่งตามที่ตนถนัดผู้ลงยันต์จะมีอาการสั่งไปเรื่อยๆ ถ้าหากทราบเกี่ยวกับเรื่องราวใดก็จะกล่าวเรื่องนั้นออกมาในทำนองว่าผิดผีป่า  ผิดผีนา ผิดผีบ้าน ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถามก็จะถามว่าจะให้ทำอย่างไรและต้องการอะไร  ผู้ลงยันต์ก็จะตอบในทำนองให้ “บน”  ให้คนป่วยหายเสียก่อนหากคนป่วยหายแล้วให้แก้บนในคาย ซึ่งเรียกว่า “ขันห้า” จะมีเงิน 8 บาท ส่วนเหล้า 1 ขวด นั้นตั้งไว้นอกขันห้า (คาย) เมื่อคนป่วยหายและได้แก้บนก็เลิกคายลงยันต์ เป็นเสร็จพิธี พิธีกระท็อง  ใช้ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว  ยาวประมาณ 2 นิ้ว ผ่าครึ่งโยนลงไปในกระด้งที่มีข้าวสารประมาณหยิบมือเดียว พร้อมทั้งอธิษฐานเสี่ยงทายตามความชำนาญของผู้เสี่ยงทาย  เมื่อเสี่ยงเป็นที่พอใจแล้วก็จะบะไว้ (สัญญา) ในทำนองว่า ถ้าหากว่าให้คนป่วยหายแล้วจะทำการแก้บน หากไม่หายก็ไม่ต้องแก้บน เป็นเสร็จพิธี ประเภทของการเหยา พิธีเหยาเรียกขวัญ แต่งคาย ขันห้า มีไข่ไก่ด้วย 1 ฟอง ข้าวสาร 1 ถ้วย เงิน 6 บาท ง้าว 1 เล่ม เหล้า 1 ขวด น้ำหอม 1 ขัน  หมอน 1 ใบ  แคน 1 อัน  พร้อมด้วยคนเป่าพอได้เวลาฤกษ์ “หมอเหยา”  ก็ขับให้เข้ากับเสียงแคน ในการลำขับนี้เป็นการเสี่ยงทายหาสาเหตุว่าในขณะนี้ขวัญของคนป่วยอยู่ที่ใดและอยู่กับใคร เมื่อหมอแคนเป่าแคน หมอเหยาก็จะลำเรียกขวัญ ขวัญของคนป่วยอยู่ที่ใดก็ให้กลับเข้ามาสู่ร่างให้ได้ เมื่อขวัญมาแล้วหมอเหยาก็จะบอกว่า ขวัญมาแล้ว และทำการผูกแขนรับขวัญคนป่วย เป็นเสร็จพิธี เหยารักษาคนป่วย  มีการแต่งคายตามแบบอย่างการเยา  เรียกขวัญทุกอย่าง เพิ่มผ้าถุง 1 ผืน  ผ้าขาวม้าหรือผ้าสีขาว ยาว 1 วา เงินอีก 12 บาท หมอเหยาจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ในการปราบผีวิญญาณที่เข้ามาสิงในร่างกายของคนป่วย เช่น การเหยียบไฟ แล้วไปเหยียบในที่เข้าใจว่าวิญญาณเข้าหลบซ่อนอยู่ในร่างกายคนป่วย  ตัดกระทงหน้าวัว (คล้ายกระทงสามเหลี่ยม ใช้เฉพาะกรณีที่มีการตัดกรรมตัดเวร  โดยใช้เส้นด้ายทำเป็นเชือกยาวพอประมาณข้างหนึ่ง ผู้ป่วยจับถือไว้ในลักษณะทั้งจับเหยียดขาและเท้าทั้งสองข้างไปข้างหน้าอีกข้างหนึ่งผูกติดกับกระทง หมอผีจะถือง้าวลำอ่อยลำเชิญและตัดกรรมตัดเวร พอลำมาถึงตอนตัดหมอเหยาก็ใช้ง้าวตัดด้ายให้ขาดออกจากกันเป็น 2 ท่อน แล้วนำด้ายที่ตัดไปผูกแขนผูกคอผู้ป่วยไว้ เพื่อเป็นการป้องกันวิญญาณร้ายไม่ให้เข้ามารังครวญอีก  นอกจากนี้หมอเหยายังอมเทียนเป่าเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยในทุกๆ แห่งที่คิดว่าวิญญาณสิงสู่ในร่างกายของผู้ป่วยเอง  เหยาแก้บน  แต่งคายตามแบบอย่างพิธีข้างต้น (เหยารักษาคนป่วย)  แต่เพิ่มคายเป็น 2 คาย มีเพิ่มกระทงที่มี 9 ช่อง ให้ทำรูปช้าง รูปม้า หรือรูปวัว (แต่งคล้ายกับเครื่องสะเดาะเคราะห์)  หมอเหยาจะเริ่มเหยาด้วยการแต่งชุดตามผีบอก  นั่งพับเพียบด้วยการก้มและเงยศีรษะเอามือทั้งสองข้างเสยผมพร้อมกับลำบอกให้ทราบว่าผู้ป่วยได้หายจากอาการป่วยแล้ว จึงได้แต่งเครื่องสังเวยมาแก้บน ขอให้วิญญาณที่เกี่ยวข้องจงมารับเครื่องสังเวยที่จัดไว้พร้อมแล้วนี้ และทำพิธีเชิญผีออกจากร่างกายของผู้ป่วยโดยใช้ข้าวเหนียวสุกกวาดตามร่างกายของผู้ป่วยซึ่งในขณะนั้นหายดีแล้ว อยู่ในลักษณะนั่งเหยียดขาทั้งสองข้างหมอเหยาจะลำอ่อยเชิญวิญญาณที่ยังคงเหลืออยู่ให้ออกไปโดยใช้ข้าวสุกกวาดตามร่างการของผู้ป่วยแล้วทิ้งลงในกระทง  ประมาณ 3-5 ก้อน แล้วทำการตัดด้ายจองเวรจองกรรม  โดยหมอเหยาใช้ง้าวตัดด้ายซึ่งผูกระหว่างกระทงและมือของผู้ป่วยขาดออกเป็น 2 ท่าน ญาติผู้ป่วยจะยกกระทงนั้นออจากบริเวณบ้านไปตามทิศทางที่ “ล่าม” บอกเพื่อส่งวิญญาณและในขณะเดียวกันหมอเหยาก็จะเสี่ยงทายหาสมุนไพรเพื่อรักษาคนป่วยให้หายขาด ต่อไป

21 Apr 2017

30 Apr 2017

21 April 2017
เรียนการอ่านและเขียนอักษรไทน้อย โดยอาจารย์พจนวราภรณ์ ขจรเนตรวณิชกุล ณ โถงพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

21 Apr 2017

21 Apr 2017

20 April 2017
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้ประชาชนเช้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๒๑ เมษายนนี้ วันเดียวเท่านั้น แฟนเพจนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ไม่ควรพลาดนะคะ!!!  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สัมผัสวิถีไทย ในโอกาสครบรอบ ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เปิดให้เช้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย! ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ พร้อมเพิ่มรอบพิเศษ Night At Museum ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. (รอบเข้าชมสุดท้าย ๑๙.๐๐ น. จำกัดจำนวนผู้ชม ๓๒ ท่านต่อรอบ) ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๒๑๐๐๔๔ ต่อ ๑๒๑,๑๒๘ — ที่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
pav

/

next
Promotions

<p>พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ </p> <p>เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม&nbsp;ฟรี&nbsp;ตามนโยบายกรมศิลปากร</p> <p>ในวันอาทิตย์ที่&nbsp;๒&nbsp;เมษายน&nbsp;๒๕๖๐&nbsp;เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย</p>

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 09.30-16.00 น. ***ไม่มีค่าใช้จ่าย*** ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ประกอบด้วยอาคาร  พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน  อาคารสาธิตการผลิตลูกปัดรูปทรงโบราณ หอศิลป์อันดามัน อาคารแสดงงานศิลปะหมุนเวียน โรงเรียนต้นกล้าอันดามัน อาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการของ INVESTORY บัตรเข้าชมราคาปกติ 100 บาท ซื้อ 1 ใบ แถม 1 ใบ ทันที วันนี้ - 30 ก.ย. 59 นี้เท่านั้น!

E-Coupon Privilege รวมส่วนลดค่าเข้าชมและสิทธิพิเศษต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ 13 แห่งเพียงดาวน์โหลดไฟล์ภาพคูปอง แล้วปริ้นออกเป็นกระดาษ A4 เป็นอันเสร็จขั้นตอน สามารถนำไปใช้กับแหล่งเรียนรู้ตามคูปองได้เลย ดาวน์โหลด E-Coupon Privilege Download Now เงื่อนไขการใช้คูปอง1. แสดงคูปองพร้อมบัตร Muse Pass เพื่อรับสิทธิ์ (บัตร 1 ใบ/สิทธิ์) 2. ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2560 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
pav

/

next
webboard
HOT HiT

ผาธรรมนิมิต อุทยานพุทธศิลป์บนหน้าผา

     วัดห้วยผาเกี๋ยงหรือวัดผาธรรมนิมิตเดิมมีชื่อว่า สำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต เริ่มก่อ...

สุขกับธรรมชาติ ณ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด คือแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นป่าต้นน้ำที่มีลำน้ำใส่สะอาดแ...

เปิดคัมภีร์ศิลปศาสตร์ ไขปริศนาประติมากรรมฮินดู–พุทธ

“ไหนล่ะ พระพุทธรูปประจำวันเกิดฉัน ที่ว่าปางรำพึงน่ะ องค์ไหน” “ทำอย่างนี้ได้ไง ปั้นรูปผู้หญิงเปลือยกายสวมกอดพระพุทธเจ้า ...

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทอเรย์เบย์ 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวที่รัฐแคลิฟอร์เนีย คงพลาดไม่ได้ที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทอเรย์เบย์ ตั้งอยู่ในเมืองมอนเท...

ไม่มี ‘คณะราษฎร’ ในพิพิธภัณฑ์ภายใต้กำกับของรัฐไทย?

หลังจากที่สยามและฝรั่งเศสทำสัญญาระหว่างประเทศที่ชื่อว่า ‘หนังสือสัญญาระหว่างสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม กับเปรสสิ...

กรณีวัดเสียวสวาท เมื่อความฉลาดกลายเป็นความใคร่

ปลายปี ๒๕๕๙ มีข่าว “ทีเล่น” แต่ “เป็นจริง” ที่น่าสนใจข่าวหนึ่ง กรณีเจ้าอาวาสวัดเสียวสวาท ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัด...

สัมผัสประสบการณ์ Road Trip ที่ “หุบเขาแห่งความตาย” Death Valley แห่งอเมริกา

Death Valley หรือ “หุบเขาแห่งความตาย” ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา กินพื้นที่ทั้งรัฐแคลิฟอร์เนีย และ ...

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา

     หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณ เอกส...

TOP TAG
เชียงราย มิวเซียมสยาม มิวเซียมไทยแลนด์ เล่าเรื่องเมืองโคราช ประเทศไทย อนุรักษ์ สารคดี มิวเซียมติดล้อ องค์ศิลปะ ผ้าไทย #FOTOBIKER พะเยา จังหวัดตราด Activity นิทรรศการ องค์แหล่งเรียนรู้ จำปาลาว ช้องนาง อุษาคเนย์ ดอกลั่น่ทม ลาว พระชัยเมืองนครราชสีมา กว๊านพะเยา มิวเซียวติดล้อ สะพานหก วิลันดา วัดร่องเสือเต้น ทับหลัง คีรีวง นครศรีธรรมราช เกาะเกร็ด นนทบุรี นรสิงหาวตาร เทพปกรณัม มนุษย์สิงห์ บุญแข่งเรือ หุ่นสาย หุ่นชัก ละครโขน นรสิงห์ แม่ย่านางเรือ เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง หิรัญยกศิปุ นางเรือ บุนส่วงเฮือ สมลักษณ์ ปันติบุญ สิงห์ไถ่บาป สมณทูต วัดศรีโคมคำ พิธีผูกผ้าเรือหัวโทง ธรรมชาติ หน้าบัน ไศวนิกาย
NEWS
26 April 2017
          มิวเซียมสยาม โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  เอาใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เปิดตัวบัตร “Muse Pass Season 5” สานต่อบัตรท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้วยบัตรเดียวเที่ยวได้ 56 พิธภัณฑ์ทั่วไทย ที่มาในปีที่ 5 ในราคาเดิมเพียง 199 บาท ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในเชิงแหล่งเรียนรู้ในสังคมไทย ให้ความคุ้มค่ามากขึ้นด้วยจำนวนพิพิธภัณฑ์ที่สามารถไปเที่ยวชมกันได้มากกว่าเดิมแล้ว พร้อมมอบส่วนลดจากร้านค้าใกล้พิพิธภัณฑ์ต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังเพิ่มความไฮเทคเพื่อความสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องพกบัตรติดตัวด้วยการลงทะเบียนบัตร Muse Pass ผ่าน Mobile Application : Museum Thailand (ในระบบ iOs และ Androids)  แค่โชว์แอพเดียวก็เที่ยวชมทั้ง 56 พิพิธภัณฑ์ ได้ทันที           นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งเป็นเหมือนคลังความรู้ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของเมืองไทย ทุกคนที่ได้มาสัมผัส ไม่ได้สัมผัสเพียงความสวยงามภายนอก แต่จะสัมผัสได้ถึงรากเหง้าและความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ และในปีนี้ทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  ได้จัดโครงการ  “สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ Museum Culture (Muse Pass Season 5)” ภายใต้แนวคิด “Let’s Go Muse Pass Together ใครๆก็เที่ยวกัน” เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไทยมากขึ้น ซึ่งครั้งนี้เรามีพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมโครงการถึง 56 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภาคของเมืองไทย และที่สำคัญ เราได้เพิ่มความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยให้ผู้ที่มีบัตร Muse Pass Season 5 สามารถลงทะเบียนและใช้บัตร ผ่าน Mobile Application : Museum Thailand เพียงแค่เปิดแอพก็เที่ยวได้เลย”             ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตร Muse Pass Season 5 ได้ที่พิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการและKTC Touch ทุกสาขา เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 225 2777 ต่อ 123 หรือ Facebook.com/MusePass
07 April 2017
10 Event ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ( 7 – 9  เมษายน  2560) ห้ามพลาด ทีมงานห้ามพลาดได้รวบรวมเอาEvent และกิจกรรมที่น่าสนใจจัดในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ไว้ให้ได้เตรียมสาดคลายร้อนกัน ทั้งกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน ให้เพื่อนๆได้ร่วมกิจกรรมกัน   1. โลกของมดแดงกับแตงกวา วันและเวลา : 9 เมษายน 2560 เวลา 11.00-12.00 น. สถานที่ : ณ เวทีเอเทรียม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ความสำคัญ : งานเสวนาแนะนำหนังสือโลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) วรรณกรรมเยาวชนเล่มแรกของงามพรรณ เวชชาชีวะ ข้อมูลติดต่อ : https://www.facebook.com/nanmeebooksfan     2. วิ่งผลัดสงกรานต์มาราธอน วันและเวลา : 9 เมษายน 2560 สถานที่ : ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ความสำคัญ : วิ่งผลัดสงกรานต์มาราธอนเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี การวิ่งสงกรานต์ มาราธอน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 31 ข้อมูลติดต่อ : https://web.facebook.com/WingNaiDee     3. Nipon Intarit Black Moon วันและเวลา :  8 - 30 เมษายน 2560 สถานที่ : bridge Charoen Krung, Yan Nawa, Sathorn ความสำคัญ : นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง  "Black Moon" ทุนปรับเปลี่ยนตัวเองหลายครั้งภายใต้รูปแบบของการปกครองและยุคสมัยที่แตกต่างกัน จากความรู้สึกแปลกแยกต่อวิถีการผลิต โดย นิพนธ์ อินทฤทธิ์ ข้อมูลติดต่อ : https://www.facebook.com/bridgeartspace     4. The Bangkok International Motor Show 2017 วันและเวลา : วันนี้ - 9 เมษายน 2560 สถานที่ : ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ความสำคัญ : งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 38 งานแสดงยนตกรรมที่ปลุกอารมณ์แห่งความเร้าใจในโลกยนตกรรม ข้อมูลติดต่อ : www.bangkokmotorshowgroup.com     5. งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว วันและเวลา : วันนี้ -15 เมษายน 2560 สถานที่ : ณ บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์  จังหวัดขอนแก่น ความสำคัญ : งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานประจำปี 2560 ณ บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ ภายใต้แนวคิดหลัก “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ข้อมูลติดต่อ : เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4322 1202     6. The Nine Fresh Market วันและเวลา :  วันนี้ - 9 เมษายน 2560 สถานที่ : The Nine Rama 9 ความสำคัญ : พบกับสินค้าออร์แกนิค อาหารเพื่อสุขภาพสดจากฟาร์ม และหลากหลายสินค้าสุขภาพจากเหล่าเกษตรกรรุ่นใหม่ จากผู้ริเริ่มเกษตรกรรมปลอดสารในวิถีพอเพียงพร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีอะคูสติกตลอดงาน ข้อมูลติดต่อ : www.thenine.co.th      7. Furniture Fun Fair วันและเวลา :  วันนี้ - 9 เมษายน 2560   เวลา 11:00 น.- 21:00 น. สถานที่ : ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH102-104 ความสำคัญ : คาราวานเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 20,000 รายการ เครื่องใช้ไฟฟ้า12 แบรนด์ดังมากกว่า 2,000 รายการ พบกับแฟชั่นเสื้อผ้า จิวเวลรี่ และเวดดิ้ง สตูดิโอชื่อดัง พร้อมโปรโมชั่นแพ็คเกจแต่งงานมากมาย ข้อมูลติดต่อ : www.homeshow.co.th      8. รวมพลคนเลิฟซีฟู้ด งานเปิดตัวซีฟู้ดคุณภาพ Qfresh วันและเวลา :  8 - 9 เมษายน 2560 สถานที่ : Quartier Avenue  The EmQuartier ความสำคัญ : งานเปิดตัว ซีฟู้ดคุณภาพ Qfresh ครั้งแรกกับ Exclusive Seafood Dinner แบบ Long Table ที่ยาวที่สุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมชมการแสดง Stomp Show และดนตรี Pop Jazz บัตรราคาพิเศษเพียง 599 บาท ข้อมูลติดต่อ : https://www.facebook.com/qfreshshop.th/      9. The 9th Bangkok Used Car Show วันและเวลา : วันนี้ - 9 เมษายน 2560  เวลา 12:00 - 22:00 น. สถานที่ : Hall 2-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ความสำคัญ : มหกรรมโชว์รถมือสองระดับคุณภาพ จากค่ายรถผู้นำเข้าอิสระและเต็นท์รถชั้นนำของเมืองไทย ข้อมูลติดต่อ : www.bangkokusedcarshow.com     10. BRICK LANE งานปัง ร้านดัง วันและเวลา :  วันนี้ - 7 เมษายน 2560   เวลา : 11.00 - 21.00 น. สถานที่ : ณ เกตเวย์ เอกมัย ความสำคัญ : เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า ทั้งร้านค้า และ Foodtruck งานในบรรยากาศสุดชิค จำลองบรรยากาศ London Brick Lane Flea Market แห่งเมืองอังกฤษ มาไว้ ณ เกตเวย์ เอกมัย ข้อมูลติดต่อ : โทร.087-931-6317
28 March 2017
มิวเซียมสยาม เดินหน้าพันธกิจส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มุ่งยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยในแง่ของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และทันสมัย รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นที่จดจำล่าสุดได้จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเครือข่าย “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” ที่มุ่งพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มาตรฐานสากล ผ่านโมเดลการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 9 ด้าน อาทิ การวางแผนพิพิธภัณฑ์ (Museum Planning) การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ (Museum Collection) การตลาดในพิพิธภัณฑ์ (Museum Marketing) โดยในวันที่ 16 มีนาคม 2560 มิวเซียมสยามได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน อันประกอบไปด้วย 1). วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง) จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนา “พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุ จ.นนทุบรี” ให้เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์เชิงศาสนาและวัฒนธรรม 2). องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ จังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนา “พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์” ให้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 3). การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ” ให้เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและธุรกิจ 4). บริษัท ศรีบ้านโป่ง มาร์เก็ต จำกัด จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ฟิช วิลเลจ จ.ราชบุรี” เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า ในปี 2560 มิวเซียมสยาม ในฐานะองค์การจัดการความรู้ขนาดใหญ่ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นท็อป “Museum Destination” ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงการ “ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” เพื่อยกระดับและขีดความสามารถ และมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยในแง่ของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และทันสมัย รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นที่จดจำตามมาตรฐานสากล สำหรับโครงการดังกล่าวจะดำเนินการยกระดับพิพิธภัณฑ์ผ่านโมเดลการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum Knowledge Model)” รวม 9 ด้าน อันประกอบไปด้วย การวางแผนพิพิธภัณฑ์ (Museum Planning) การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management) การจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ (Museum Collection) การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ (Museum Conservation) การจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ (Museum Exhibition) การจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ในพิพิธภัณฑ์ (Museum Program) การตลาดในพิพิธภัณฑ์ (Museum Marketing) การบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Services) การบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ (Museum Facility) อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามิวเซียมสยามได้ร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศในการจัดเสวนาฝึกอบรมบุคลากรพิพิธภัณฑ์ให้มีความรู้ และทักษะที่สำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างมีศักยภาพไปแล้วถึง 1,257 คน จากพิพิธภัณฑ์ 558 แห่ง ตลอดจนมีการพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายที่มีความพร้อมสู่การเป็น “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” ซึ่งเริ่มดำเนินการขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2554 โดยสำเร็จไปแล้ว 5 แห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม จ.เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จ.ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ซับจำปา จ.ลพบุรี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก และพิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้กว่า 5,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค หากทุกภาคส่วนช่วยกันดึงศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ไทยออกมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นมาตรฐานสากล อันจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
15 March 2017
10 อีเว้นท์ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ( 17 – 19  มีนาคม  2560) ห้ามพลาด มาถึงกลางเดือนมีนาคมปี 2017 ได้มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายเพื่อคลายร้อนในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ “ทีมงานห้ามพลาด” ได้คัดสรรค์อีเว้นท์ต่างๆที่ไม่ควรพลาดมาแนะนำ มีทั้งงานที่ได้ความรู้ และความสนุกสนาน ที่จะทำให้ทุกๆท่านได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่เรานำมามอบให้   Temporary Forms วันและเวลา : 17 - 18 มีนาคม 2560 สถานที่ : bridge Charoen Krung, Yan Nawa, Sathorn ความน่าสนใจ : นิทรรศการศิลปะ รูปแบบชั่วคราว เพื่อรื้อความทรงจำ และตั้งคำถามกับปริศนาในวิถีทางแบบปกติวิสัยของมนุษย์การเกิดขึ้นเป็นอยู่และดับไปล้วนก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อ สื่อ สะท้อนความงามความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/bridgeartspace     Horti Asia 2017 วันและเวลา : 15 - 17 มีนาคม 2560 สถานที่ : BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Centre ความน่าสนใจ : จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในปีนี้จัดงานพร้อมกันกับงาน วิฟเอเชีย งานปศุสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย และ ครั้งแรกของการนำงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตรระดับโลกจากเยอรมนีสู่เอเชียกับงานอะกริเทคนิก้าเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติม : http://horti-asia.com/, https://www.facebook.com/Horti.ASIA.Page/     AgriTechnica Asia 2017 วันและเวลา : 15 - 17 มีนาคม 2560 สถานที่ : BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Centre ความน่าสนใจ : งานแสดงเครื่องจักรกลอันดับ 1 ของโลก จากประเทศเยอรมนี โดยจัดขึ้นที่เอเชียเป็นครั้งแรก ภายในงานมุ่งเน้นการจัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรสำหรับพืชเศรษฐกิจหลักในเอเชีย อาทิ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด พืชหัว น้ำมันปาล์ม และข้าวสาลี ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.agritechnica-asia.com/, https://www.facebook.com/agritechnica.asia/     จุฬาฯ Expo 2017 วันและเวลา : 15 - 19 มีนาคม 2560 สถานที่ : Chulalongkorn University ความน่าสนใจ : งาน "จุฬาฯ Expo 2017" ภายใต้แนวคิดหลัก "จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม CU@100 toward greater innovation for society" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตจุฬาฯ ที่ครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวมทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ChulaExpo2017/?hc_ref=SEARCH     ของดีเมืองตรัง วันและเวลา : 15 - 19 มีนาคม 2560 สถานที่ : JJ Mall ความน่าสนใจ : ภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตรัง จำนวนกว่า 30 ราย มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น หมูย่างเมืองตรัง เค้กเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะซอย 9 ข้าวยำสำเร็จรูป โรตีกรอบชาชัก หนังตะลุงแกะสลัก และยังมีโซนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย ได้แก่ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ข้าวเหนียวเขาวง และร่วมซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ทุกวัน ข้อมูลเพิ่มเติม : https://th-th.facebook.com/JJMall.Chatuchak/     ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วันและเวลา : 13 - 17 มีนาคม 2560 สถานที่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ความน่าสนใจ : สินค้าโอทอปมากมายจากทั่วประเทศกับงาน "ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP" วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/governmentcomplex/?fref=ts     Game week – Spielewoche วันและเวลา : 13 - 18 มีนาคม 2560 สถานที่ : Goethe-Institut Thailand ความน่าสนใจ : สถาบันเกอเธ่ฯ ชวนคุณมาสนุกกับการเรียนรู้ นั่งชิว พบปะพูดคุย เล่นเกมกระดาน และยังได้ฝึกภาษาเยอรมันไปด้วย หลังจากที่มีผู้เรียกร้องกันมามากมาย ห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ฯ #BibGoetheThailand จัดให้ตามคำขอ! พบกับ Game week ตลอดสัปดาห์ที่คุณสามารถชวนเพื่อนมาเล่นเกมกระดานกันได้ที่ห้องสมุดของเรา ห้องสมุดจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่ 12.00-18.00 น. เราจะเปิดพื้นที่ให้คุณมาเล่นเกมที่อยู่ในชั้นของเรากันได้อย่างเต็มที่ งานนี้ร่วมสนุกกันได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนเกอเธ่ฯบอกเลยว่าคนรักเกมกระดานต้องไม่พลาด! ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1816723851928030     แอ่วตลาดกาดหมั้ว วันและเวลา : 6 - 18 มีนาคม 2560 สถานที่ :  CentralPlaza Udon Thani ความน่าสนใจ : แอ่วตลาดกาดหมั้ว ระหว่างวันที่ 6 - 18 มีนาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 หน้าลิฟท์แก้ว เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เตรียมพบกับสินค้าล้านนาแท้ๆ ในบรรยากาศล้านนาสวยๆ แล้วมาแอ๋วตลาดกาดหมั้ว ของกิ๋นถูกปาก ของฝากถูกใจ๋ ได้ตั้งแต่วันที่ 6-18 มีนาคมนี้ ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 หน้าลิฟท์แก้ว เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/CentralPlaza.Udonthani     ตลาดอาหารย้อนวันวาน @เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันและเวลา : 11 - 19 มีนาคม 2560 สถานที่ :  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ความน่าสนใจ : งานตลาดอาหาร ย้อนวันวานและมกหรรมอาหารดี 4 ภาค เป็นงานที่รวบรวมอาหารย้อนยุค อาหารโบราณ และอาหารที่หายาก โดยตกแต่งสถานที่ย้อนยุคย้อนสมัย และคุณจะรักเมืองไทย ได้จัดพร้อมกับงานมหกรรมอาหารดี 4 ภาค ที่สุดของงานเเสดงอาหารชั้นนำจากผู้ประกอบการ เเละนักธุรกิจทางด้านอาหารนับร้อยรายจากทุกภาคของไทย อาหารดี อาหารเด่น อาหารโบราณ หายาก พบได้งาน " ตลาดอาหาร ย้อนวันวาน " 11-19 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.unionpan.com     งานวัด รักเว่อร์ วันและเวลา : 13 - 19 มีนาคม 2560 สถานที่ :  ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ความน่าสนใจ : ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ร่วมกับ Rat Hole Market จัดกิจกรรม "งานวัด รักเว่อร์" ชวนร่วมย้อนวันวาน สัมผัสมนต์เสน่ห์บรรยากาศงานวัดใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท กับ "งานวัด รักเว่อร์" พบกับร้านค้าจำหน่ายสินค้าย้อนยุค, อาหารโบราณยอดนิยม, เสื้อผ้าแฟชั่นทุกยุคทุกสมัย, สินค้ากิ๊บเก๋อีกมากมาย สนุกสนานไปกับเกมส์ที่คุ้นเคย อาทิ สาวน้อยตกน้ำ, เครื่องเล่นม้าหมุน, บ้านลมยักษ์ และชิงช้าสวรรค์ ที่ให้นั่งชมวิวแสงสีของถนนสุขุมวิทยามค่ำคืน พิเศษสุด! ร่วมมันส์ไปกับเสียงดนตรี นำทีมโดย DJ.Spider Monkey แห่งก้านคอคลับ, DJ น้ำพุ จาก RCA และ DJ Marco จากถนนข้าวสาร พร้อมโอกาสกระทบไหล่ดาราชื่อดัง อาทิ ชาคริต แย้มนาม, เรย์ แมคโดนัลด์, หนุ่ม อรรถพร ธีมากร แล้วมาพบกันได้ในวันที่ 13 - 19 มี.ค. นี้ ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย   ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/gatewayekamai
09 March 2017
10 อีเว้น ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ( 10 – 12  มีนาคม  2560) ห้ามพลาด เริ่มต้นเดือนด้วยความร้อนของเดือนมีนาคมปี 2017 ได้มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายเพื่อคลายร้อนในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ “ทีมงานห้ามพลาด” ได้คัดสรรค์อีเว้นต่างๆที่ไม่ควรพลาดมาแนะนำ มีทั้งงานที่ได้ความรู้ และความสนุกสนาน ที่จะทำให้ทุกๆท่านได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่เรานำมามอบให้     แอ่วม่วน เมืองเหนือ  วันและเวลา : 2 – 15 มีนาคม 2560 สถานที่ : อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ความน่าสนใจ : พบกับศิลปะล้านนาไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ อาหาร จากกลุ่ม Otop จากชนเผ่าต่างๆ เช่น เครื่องประดับทองเหลืองเชียงใหม่, เส้นเทปผ้า กระเป๋า เครื่องใช้จากเผาลีซอ สินค้าแฟชั่นชนจากเผ่าปะกาเกอะญอ และ ผลไม้ภาคเหนือ และภายในงานยังมีการแสดง ฟ้อนแง้น , เต้นเผาลีซอ และ ฟ้อนภาคเหนือ ข้อมูลเพิ่มเติม : www.imperialplaza.co.th , https://www.facebook.com/ImperialWorldSamrong     พระเจ้าตากสิน มหาราชผู้กู้แผ่นดิน วันและเวลา : 10 – 19 มีนาคม 2560 สถานที่ : Seacon Square ความน่าสนใจ : ภายในงานจะพบกับบรรยากาศตลาดริมน้ำ ที่มีกลิ่นอายการค้าขายแบบดั้งเดิมของชาวกรุงธนบุรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า ๕๐ ร้านค้า ได้พบกับเมนูดั้งเดิม และหาทานยาก เช่น ขนมจีนโปรตุเกส ต้มเค็มโปรตุเกส ทองเอก มังกรคาบแก้ว และอื่นๆอีกมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.seaconsquare.com/ , https://www.facebook.com/SeaconSquareFanPage     งานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ ครั้งที่ 7 วันและเวลา : 10 - 12 มีนาคม 2560 สถานที่ : เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ความน่าสนใจ : การจัดงาน"มหกรรมการเงินปี 2560 Money Expo 2017" มีแนวคิด "นวัตกรรมการเงิน 4.0 Financial Innovation 4.0" เปิดโลกเทคโนโลยีใหม่ทางการเงินการลงทุน พร้อมเปิดโซนใหม่ FinTech Startup โชว์นวัตกรรมการเงินยุคใหม่เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมงาน ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.moneyexpo.net/     Bangkok Farmer's Market at Gateway Ekamai วันและเวลา : 11 – 12 มีนาคม 2560 สถานที่ : Gateway Ekamai 982/22 Sukhumvit Road Prakanong Klongtoey ความน่าสนใจ : ภายในงานจะพบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์, ขนมปังสดใหม่, ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้กับร่างกายและใช้ในครัวเรือน, เสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ เครื่องประดับที่ทำจากมือ, ศิลปะและงานฝีมือต่างๆ, การประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมสำหรับเด็กๆ,การแสดงดนตรีสดและอื่นๆอีกมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/bkkfm     ๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วันและเวลา : 11 - 17 มีนาคม 2560 สถานที่ : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ความน่าสนใจ : งานวิ่งหาทุน โดยให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาล ศิริราช ระยะทางจากรพ.แมคคอร์มิก เชียงใหม่- รพ. ศิริราช กรุงเทพฯ เพื่อตามรอยพระบิดา สืบสานปณิธานรัชกาลที่9 และเทอดพระเกียรติรัชกาลที่10 ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/WingNaiDee      1st TRAIL Together With Sisaket วันและเวลา : 12 มีนาคม 2560 สถานที่ : ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร ความน่าสนใจ : วิ่งเพื่อท่องเที่ยว ไปให้สุด กับ Peakster Marathon 1 ก้าวจากเมืองสู่วิถีท้องถิ่น ชมความสวยงามของธรรมชาติ สูดอากาศดีๆ ทานอาหารพื้นบ้านในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เส้นทางใหม่ แต่จะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/WingNaiDee     Kid’s World โลกแห่งการเรียนรู้ วันและเวลา : 9-15 มีนาคม 2560 สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ความน่าสนใจ : พบกับโรงเรียนนานาชาติจำนวนมาก ที่จะมาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน มากด้วยประสบการณ์ให้น้องๆเป็นผู้ปกครองการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนานาชั้นนำ อาทิ  Royce Royal British Columbia, Norwich International etc. และสถาบันเสริมทักษะและพัฒนาการสำหรับเด็ก พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงาน ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/CentralPlaza.R2     TYPE THAI FESTIVAL วันและเวลา : 9-15 มีนาคม 2560 สถานที่ : ศูนย์การค้า MBK Center ความน่าสนใจ : พบกับอรรถรสความเป็นไทยแบบ "ไทป์-ไทย" ผ่านงานศิลปะ, อาหาร, การแสดง และร้านค้าที่ผ่านการเลือกสรร ที่ไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างประเทศจะต้องชอบแน่นอน ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/cheezemagazine/     Bumrungrad Bangkok Health Fair 2017 วันและเวลา : 8 – 12 มีนาคม 2560 สถานที่ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ความน่าสนใจ : ภายในงานจะพบกับแพ็คเกจตรวจสุขภาพหลากหลายมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมชมนิทรรศการให้ความรู้ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพจากแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, สุขภาพสดใสในวัยทอง, เจาะลึกโรคโลหิตจาง สู่มะเร็งเม็ดเลือดขาว, Gallstones นิ่วในถุงน้ำดี, Fatty Liver ไขมันพอกตับ ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.bumrungrad.com/th/bumrungrad-bangkok-health-fair-2017     SmartHeart presents Pet Variety วันและเวลา : 9-12 มีนาคม สถานที่ : CentralPlaza Chiangmai Airport ความน่าสนใจ : งานที่เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกวดสุนัขสวยงามแบบทั่วไป (Open Show) การประกวดแต่งชุดแฟนซีสัตว์เลี้ยง การแข่งขันสุนัขจอมพลังไต่ผนัง กระโดดไกล และลากน้ำหนัก การทำ Workshop คอนโดแมว การแข่งขันกระต่ายกับเต่าที่โด่งดังไปทั่วโลก พบกับโซนใหม่ที่รวบรวมมหัศจรรย์สัตว์น้ำนานาพันธุ์ ช้อปจุใจกับสินค้าและบริการราคาสุดพิเศษ เช่น อาหารสัตว์สินค้าสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/PetVariety/   
pav

/

next

วันนี้ในอดีต
27
เมษายน

27 เมษายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) - เครื่องบินแอร์บัส เอ 380 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นบินได้สำเร็จในการบินเปิดตัวครั้งแรก ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส
เครื่องบิน แอร์บัส A380 เป็นเครื่องบินห้องโดยสารสองชั้นขนาดใหญ่ ผลิตโดยแอร์บัสแอสอาแอส เครื่องบินสี่เครื่องยนต์ลำนี้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 800 คน หรือ 500 คนถ้าวางที่นั่งแบบ 3 ชั้นผู้โดยสารตามเครื่องบินพาณิชย์ปกติ เครื่องบินรุ่นนี้ได้ผ่านกำหนดการทดสอบการบินเที่ยวแรกในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.

วันนี้ในอดีต
27
เมษายน

27 เมษายน พ.ศ.2064 : เฟอร์ดินานด์ มาเจแลน นักสำรวจชาวโปรตุเกส เสียชีวิต
27 เมษายน พ.ศ. 2064 เฟอร์ดินานด์ มาเจแลน (Ferdinand Magellan) นักสำรวจชาวโปรตุเกส เสียชีวิตในสงครามของชาวพื้นเมืองที่เกาะมัคตาน (Mactan Island) ประเทศฟิลิปปินส์ มาเจแลนเป็นกับตันของกองเรือสเปน ได้นำกองเรือเดินทางมาถึงเกาะฮอมอนฮอน (Homonhon) ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2063 กองเรือสเปนได้ร

วันนี้ในอดีต
27
เมษายน

27 เมษายน พ.ศ.2334 : วันเกิด แซมมวล มอร์ส นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน
27 เมษายน พ.ศ. 2334 วันเกิด แซมมวล มอร์ส (Samuel F. B. Morse) นักประดิษฐ์และจิตรกรชาวอเมริกัน มอร์สเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้าทางไกลและคิดค้นรหัสแทนตัวหนังสือ ซึ่งต่อมาเรียกว่า รหัสมอร์ส (Morse Code) ใช้ในการส่งโทรเลข (Telegraph) เมื่อ 11 ปีก่อน มอร์สทราบข่าวการเสียชีวิตของภรรยาล่าช้าไปถึง