กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กระดาษแปลงร่าง
กิจกรรมปี 2561

19 พ.ค. 2561

กระดาษแปลงร่าง

438 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ชวนเด็กๆมาสนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการ

กระดาษแปลงร่าง

ณ ห้องหนังสือเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 1 หอสมุดแห่งชาติ

วันที่สร้าง : 17 พฤษภาคม 2561

0

แบ่งปัน

19 พ.ค. 2561

09:00 - 12:00

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2280-9828-32

โทรสาร :