กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมปี 2561

20 พ.ค. 2561

พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

445 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

 

วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2561

0

แบ่งปัน

20 พ.ค. 2561

13:00 - 16:40

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1333 / 02-224 1402

โทรสาร : 02-224 1370