กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พลวัตอาภรณ์แห่งนครเชียงใหม่
กิจกรรมปี 2561

04 พ.ค. 2561

10 พ.ค. 2561

พลวัตอาภรณ์แห่งนครเชียงใหม่

805 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา(คุ้มเจ้าบุรีรัตน์) ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนา 

 พลวัตอาภรณ์แห่งนครเชียงใหม่

  • พิธีเปิด วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
  • นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที 4-10 พฤษภาคม 2561 

วันที่สร้าง : 01 พฤษภาคม 2561

0

แบ่งปัน

04 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561

เลขที่ 117 ถนนราชดำเนิน
ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-277 855 หรือ 053-942 806

โทรสาร : 053-221 448