กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ม.ปลาย
กิจกรรมปี 2561

12 มิ.ย. 2561

14 มิ.ย. 2561

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ม.ปลาย

786 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่สร้าง : 25 เมษายน 2561

0

แบ่งปัน

12 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561

08:30 - 16:00

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง
ตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ : 054-230 855

โทรสาร : 054-230 857