กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ ย่ามวิจิตร
กิจกรรมปี 2561

05 เม.ย. 2561

29 เม.ย. 2561

นิทรรศการ ย่ามวิจิตร

408 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมรับชม 

นิทรรศการ "ย่ามวิจิตร"ระหว่างวันที่ 5 - 29 เมษายน 2561ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่สร้าง : 12 เมษายน 2561

0

แบ่งปัน

05 เม.ย. 2561 - 29 เม.ย. 2561

239 ถนนนิมานเหมินทร์
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 218 280

โทรสาร : 053 - 218 280