กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สรงน้ำพระบรมธาตุและเทพนพเคราะห์
กิจกรรมปี 2561

12 เม.ย. 2561

16 เม.ย. 2561

สรงน้ำพระบรมธาตุและเทพนพเคราะห์

478 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

โดย 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ขอเชิญประชาชนร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุ และเทพนพเคราะห์ 

เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 

และชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง “เทพนพเคราะห์” ศึกษาประวัติความเป็นมาและหลักการบูชาเทวดาที่เสวยอายุตามหลักโหราศาสตร์ 

ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

วันที่สร้าง : 12 เมษายน 2561

0

แบ่งปัน

12 เม.ย. 2561 - 16 เม.ย. 2561

09:00 - 16:00

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1333 / 02-224 1402

โทรสาร : 02-224 1370