กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "แรงบันดาลใจ...จากหนังสือทรงอ่าน
กิจกรรมปี 2561

14 มี.ค. 2561

30 มิ.ย. 2561

นิทรรศการ "แรงบันดาลใจ...จากหนังสือทรงอ่าน

555 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนเข้าชม
นิทรรศการหมุนเวียน "แรงบันดาลใจ...จากหนังสือทรงอ่าน" 
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ซึ่งเป็นนิทรรสการเกี่ยวกับหนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือส่วนพระองค์หลายเล่มพระองค์ทรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา การทรงหนังสือจำนวนมากและหลากหลายศาสตร์เช่นนี้เอง เป็นเหตุให้พระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมากมาย หนังสือส่วนพระองค์คัดเลือกจากทุกประเภท เพื่อเสนอองค์ความรู้ และเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ และแนวพระราชดำริจากหนังสือที่ทรง เพื่อเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดความซาบซึ้งในเรื่องราวพระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

*** สามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนได้ทุกวันและเวลาทำการ ***
*** โดยไม่เสียค่าเข้าชม ***

_________________
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เปิดบริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ (ยกเว้น สงกรานต์และปีใหม่)
เวลา 09.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถาม 0-2280-3413-4
      www.kingprajadhipokmuseum.com   www.facebook.com/kingprajadhipok  
#Kingprajadhipokmuseum #Kingprajadhipok#Museum #Musepass #Museumthailand #Bangkok#Thailand #สถาบันพระปกเกล้า

วันที่สร้าง : 13 มีนาคม 2561

0

แบ่งปัน

14 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561

09:00 - 16:00

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-280 3413-4

โทรสาร : 02-281 6820