กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการฐานการเรียนรู้ Science Park
กิจกรรมปี 2561

02 มี.ค. 2561

02 มี.ค. 2563

นิทรรศการฐานการเรียนรู้ Science Park

2041 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการฐานการเรียนรู้ Science Park

วันที่สร้าง : 02 มีนาคม 2561

0

แบ่งปัน

02 มี.ค. 2561 - 02 มี.ค. 2563

08:00 - 23:00

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง
ตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ : 054-230 855

โทรสาร : 054-230 857