คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เชิญชมพระจันทร์สีเลือด 31 มกราคม 2561
กิจกรรมปี 2561

31 ม.ค. 2561

เชิญชมพระจันทร์สีเลือด 31 มกราคม 2561

1977 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 

เชิญชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 31 มกราคม 2561

เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 - 21:00 น. โดยมีกิจกรรมดังนี้

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง

 - ตั้งกล้องโทรทรรศน์ชมหลุมบนดวงจันทร์

- เล่นเกมชิงของรางวัลฟรีทุกกิจกรรม

ฟรี ทุกกิจกรรม

วันที่สร้าง : 29 มกราคม 2561

0

แบ่งปัน

31 ม.ค. 2561

18:00 - 21:00

เลขที่ 32 หมู่ 2
ตำบลนิเวศน์
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ : 043-569 340 / 091-369 1944

โทรสาร : 043-569 174