คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมที่ผ่านมา
กิจกรรมปี 2560

22 พ.ค. 2560

25 พ.ค. 2560

กิจกรรมที่ผ่านมา

752 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
เมืองจราจรจำลอง

          เมืองจราจรจำลอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2553 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดสร้างเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 3 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางที่ดี และตระหนักถึง         ความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ   มีการฝึกปฏิบัติขับขี่จริงบนเส้นทางจราจรจำลอง โดยมุ่งหวังว่าสถิติของจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดลงในอนาคต ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 กลุ่มที่สำคัญ คือ 1. กฎจราจรเบื้องต้น 2. ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร 3. อุปกรณ์จราจร4. เทคโนโลยียานยนต์5. สนามทดลองขับขี่

วันที่สร้าง : 26 พฤษภาคม 2560

0

แบ่งปัน

22 พ.ค. 2560 - 25 พ.ค. 2560

04:00 - 17:00

อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย
ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 044224850

โทรสาร : 044224814