คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ป่าของพ่อ

ต้นไม้นี้ที่พ่อฉันนั้นปลูกไว้ เติบโตใหญ่เมื่อวันได้ผ่านผัน ให้ร่มเงาสกุณาพักพิงกัน ประโยชน์นั้นมีมากมายเหลือหลายจริง

         ณ แดนขวานทองที่ถูกเรียกขานว่าประเทศไทยนี้ มุมเล็ก ๆ อันเป็นเพียงเศษเสี้ยว แห่งแผ่นดินของพ่อหลวง ที่ฉันได้กล่าวเช่นนั้นเพราะว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วในแผ่นดินพระองค์ท่านได้ทรงเหยียบย่างไปมาแล้วทั้งสิ้นพ่อหลวงสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ให้อนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณถิ่นกำเนิดของฉันก็เช่นเดียวกัน พ่อหลวงพร้อมด้วยพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เคยเสด็จมา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ทำพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและทอดพระเนตรติดตามโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำ เขื่อนกระเสียวซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านแถบนั้นด้วยอาศัยการส่งน้ำไปทำการเกษตร  ณ กิ่งอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นับเป็นห้วงเวลาอันปลาบปลื้มปิติของพสกนิกรชาวด่านช้างและชาวสุพรรณบุรี เป็นยิ่งนัก พร้อมกับเยี่ยมราษฎรไปบำบัดทุกข์บำรุง เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ยากไร้ในดินแดนอันยังเต็มไปด้วยป่าเขา และอันตรายจากไข้ป่าเมื่อ ๔๐ กว่าปีก่อน

        พ่อของฉันได้ไปรอรับเสด็จพ่อหลวงด้วยในตอนนั้น และได้เล่าเหตุการณ์ถึงความปลาบปลื้มปีติใจที่ได้มีโอกาสได้เห็นพระพักตร์ของ “ในหลวง”ตามที่พ่อเรียก พระราชินี และพระราชธิดาอีกสององค์ ที่ตามเสด็จมาด้วยทุกพระองค์ให้ชาวบ้านเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดและได้ปฏิสันถารด้วยพระสุรเสียงอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาพ่อได้นำเอาผ้าขาวม้าปูเป็นลาดพระบาทให้พ่อหลวงดำเนินเหยียบไปด้วยและนั่นคือมงคลสำหรับชีวิต พ่อมีเรี่ยวแรงมีกำลังใจหลังจากกลับจากเฝ้ารับเสด็จ พยายามต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวของฉันแม้จะมีฐานะยากจนอดบ้างอิ่มบ้างแต่ทุกคนก็ขยันขันแข็งและมีความอดทนในการทำมาหากินทั้งงานในไร่ งานรับจ้างทั่วไป พ่อได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นหลายชนิด มีทั้งต้นไม้ป่าและไม้ผลไว้ที่ริมตลิ่งของลำห้วยเพื่อป้องกันมิให้น้ำซัด กัดเซาะตลิ่งพัง บริเวณชายเขตที่ดินต้นไม้ใหญ่น้อย พ่อ แม่ ได้ช่วยกันปลูกบ้าง ปล่อยเอาไว้ตามธรรมชาติบ้างโดยมิได้โค่นหรือทำลายเสีย โดยที่ในพื้นที่ดินก็ยังสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ บริเวณบ้านจึงกลายเป็นป่าเล็ก ๆ ที่อุดมสมบูรณ์ เพราะมีทั้งต้นไม้ยืนต้นซึ่งเติบโตต้นใหญ่สามารถนำมาก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้ เป็นที่อาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ซึ่งเป็นสีสันแห่งธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารและยารักษาโรคอันสมบูรณ์ของมนุษย์ พืชป่า สัตว์ป่า เกิดขึ้นและอพยพกันมาอาศัยอยู่ ชาวบ้านละแวกนั้นต่างพากันเข้ามาเสาะหาของในป่าของพ่อ

       วันคืนล่วงเลย พ่อของฉันได้จากฉันไปเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วยวัยชรา พ่อหลวงก็เช่นเดียวกัน พระองค์ได้จากลูกไทย ไปสู่สรวงสวรรค์แล้วเช่นกันเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ยังความโศกเศร้าอันสุดแสน จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ ในขณะที่ฉันกำลังเขียนข้อความนี้ก็เช่นเดียวกัน ฉันมิสามารถจะกลั้นน้ำตาขึ้นมา ในฐานะที่เกิดมาในผืนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มโพธิสมภาร ฉันกล้าปฏิญาณตนว่า จะจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และจะทำงานในหน้าที่จนสุดกำลังความสามารถด้วยซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์เท่าที่จะทำได้เพื่อประโยชนของส่วนรวมอันเป็นแผ่นดินแห่งมาตุภูมิบริเวณที่เห็นภาพคนยืนอยู่นี้คือบ้านของฉัน ซึ่งไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ เลย บ้านตั้งอยู่ในดงไม้อันรกครึ้ม มีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอยู่ร่วมกันเช่น นกนานาชนิด ผึ้ง กระรอก กระแต กระจ้อน กระต่าย ผีเสื้อ กิ้งก่า แย้ และสัตว์อื่น ๆ ต่างอาศัยความร่มเย็นของป่าน้อย ๆ บริเวณบ้าน อากาศนั้นเย็นสบายไม่ต้องมีใช้พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ ก็ไม่ได้จำเป็น เพียงเครื่องรับวิทยุเล็ก ๆฉันก็มีความสุขและสามรถรับฟังข่าวสารบ้านเมืองตลอดจนเกร็ดความรู้อื่นๆ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับการประกอบอาหารนั้นเล่าใช้เตาถ่าน เตาฟืนที่วัสดุที่นำมาทำเชื้อเพลิงหาได้จากป่าในบ้านนั่นเอง ไฟฟ้านั้นมีความจำเป็นใช้เพียงแต่น้อยเพื่อให้แสงสว่างและตู้เย็นซึ่งต้องใช้เพื่อยังความสดให้กับวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหารซึ่งก็เป็นพืช ผัก ผลไม้ เป็ด ไก่ ที่เราได้ปลูกและเลี้ยงเอาไว้นั่นเองรับประทานเองหากมีมากก็นำไปขาย เวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งป่วยหากไม่ร้ายแรงจนเกินไปนักก็จะใช้พืช สมุนไพร จากบริเวณบ้านมาใช้รักษาโรค ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากการฟังรายการที่เป็นสาระมีประโยชน์จากวิทยุเครื่องน้อยที่สามารถหิ้วไปได้เกือบทุกที่  ทั้งพ่อหลวงและพ่อของฉัน ท่านทั้งสองได้ทิ้งสมบัติที่มีค่าไว้ให้แก่ฉันคือ ป่าที่ต้องรักษาไว้พร้อมกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันโดยดำเนินรอย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง หลักธรรมของศาสนาพุทธซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ในอริยมรรคมี ๘ ประการ คือการเดินทางสายกลางซึ่งจะนำพาชีวิตของตนไปสู่ทางที่ถูกและควรมีความเหมาะสม หลักการดำเนินชีวิตเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉันยึดถือและน้อมนำมาใส่เกล้าโดยเสมอ

ขอขอบคุณภาพประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเยี่ยมพสกนิกร อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี จากเว็บไซต์ http://www.tatsuphan.net/Sactivity56.html

เรื่อง ป่าของพ่อ    โดย นางสาวสายชล อินสว่าง บ้านเลขที่ ๒๗๒ / ๑ หมู่ ๖ ต.แจงงาม  อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๔๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๑๕๑๓๖๗๓

สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย  ๑๒๑ หมู่ ๑๓ ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ๗๓๑๓๐

2,789 views

0

แบ่งปัน

มิวเซียมในจังหวัดสุพรรณบุรี