กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการอ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัว ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
กิจกรรมปี 2560

22 เม.ย. 2560

โครงการอ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัว ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

799 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
ขอเชิญร่วมโครงการอ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ | นิตยสาร a day และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ : “พระมหาชนก”  วิทยากร นายจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย)

สามารถสำรองที่นั่งได้โดยแจ้งชื่อ มาทางข้อความเพจนี้

สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ๑๒๘๑ ถนนเพชรเกษม (ในค่ายพระราม ๖) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕, ๐๙๐.๙๕๔.๕๐๐๐, ๐๙๐.๙๕๙.๑๐๐๐, ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๓-๕www.mrigadayavan.or.th Email: mrigadayavanpalace@gmail.com

วันที่สร้าง : 15 เมษายน 2560

0

แบ่งปัน

22 เม.ย. 2560

12:00 - 17:00

1281 (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม
ตำบลชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ : 032-508 443-5 / 081-941 2185

โทรสาร : 032-508 039