คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการเข้าค่ายศิลปะ
กิจกรรมปี 2560

29 มี.ค. 2560

30 มี.ค. 2560

โครงการเข้าค่ายศิลปะ

1180 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

  สร้างสรรค์ผลงานศิลปไทยแบบบูรณาการงานออกแบบร่วมกัน
อันเป็นผลที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผ่านงานต้นแบบภูมิปัญญาไทยสู่ความร่วมสมัย ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการนำต้นแบบที่เปรียบเสมือนต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์งานศิลปการออกแบบทุกประเภท ผลงานของที่นี่พยามยามจะนำเสนอ การสร้างเอกลักษณ์พื้นถิ่นหรือความเป็นดั้งเดิมผสมผสานกับสิ่งใหม่...รอคอย เราจะสร้างสิ่งนั้น...เพราะเราคือ ผู้สร้างสรรค์บนพื้นฐานการบริหารงานวัฒนธรรม

วันที่สร้าง : 29 มีนาคม 2560

0

แบ่งปัน

29 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560

08:00 - 17:00

121/5
ตำบลพระนอน
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ : 090 235 4410

โทรสาร :