คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมปี 2560

14 ม.ค. 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

1311 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 

ในหัวข้อเรื่อง "ด เอ๋ย ด เด็ก พ เอ๋ย พอเพียง" 

โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

--พบกับการสาธิตเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาที่กว่าจะได้ข้าวมาหุงกินมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

--ชมนิทรรศการ "ราชบุรี ราชสดุดี"

--เกมส์การละเล่น อาทิ เดินกะลา วิ่งกระสอบ กาฟักไข่

--มาหาคำตอบกับกิจกรรม "พิพิธภัณฑ์มีความลับ"

 

--อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

วันที่สร้าง : 29 ธันวาคม 2559

0

แบ่งปัน

14 ม.ค. 2560

09:00 - 12:00

ถนนวรเดช
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์ : 032-321 513

โทรสาร : 032-327 235