กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมปี 2560

14 ม.ค. 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

797 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 

ในหัวข้อเรื่อง "ด เอ๋ย ด เด็ก พ เอ๋ย พอเพียง" 

โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

--พบกับการสาธิตเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนาที่กว่าจะได้ข้าวมาหุงกินมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

--ชมนิทรรศการ "ราชบุรี ราชสดุดี"

--เกมส์การละเล่น อาทิ เดินกะลา วิ่งกระสอบ กาฟักไข่

--มาหาคำตอบกับกิจกรรม "พิพิธภัณฑ์มีความลับ"

 

--อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

วันที่สร้าง : 29 ธันวาคม 2559

0

แบ่งปัน

14 ม.ค. 2560

09:00 - 12:00

ถนนวรเดช
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์ : 032-321 513

โทรสาร : 032-327 235