คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
กิจกรรมปี 2559

01 ส.ค. 2559

31 ส.ค. 2559

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

2099 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

 

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาริกาเจ้า ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  รอบ ๑๒ สิงหาคอม ๒๕๕๙

 

สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ

 

 พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

 

วันที่ 1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

**หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์**

 

เวลา 10.00 - 15.00 น.

 

การเข้าชมควรนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์  02-252-1965-7

 

เริ่มรับจองรอบเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/queensavangmuseum


 

วันที่สร้าง : 09 มิถุนายน 2559

0

แบ่งปัน

01 ส.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559

วังสระปทุม 195 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-252-1965-7

โทรสาร : 02-257-0941