ย้อนกลับ

เครื่องเคลือบศิลาดล

เครื่องเคลือบศิลาดล ศิลปะ 800 กว่าปี

ศิลา แปลว่า หิน

 ดล แปลว่า เขียว

เครื่องเคลือบศิลาดล... แรกเริ่มพบในเครื่องถ้วยล้านนาสุโขทัยเขมรอันหนานและมอญโดยนิยมตกแต่งด้วยการขูดสลักการเซาะร่องหรือการกดทับก่อนที่จะทำการเคลือบมีการเขียนลายใต้เคลือบด้วยสีดำในศิลปะสุโขทัยและอยุธยามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในนามเครื่องถ้วยสุโขทัย(สังคโลก)

ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างสีเขียวไก่กาดั่งหยกอันล้ำค่าและลายงาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และลวดลายที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและชาวต่างชาติทำให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน นอกเหนือจากการสร้างรายได้ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานความเป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลให้คงอยู่คู่ความเป็นไทยต่อไป

ข้อมูลจาก : คุณ พงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี

ผู้ก่อตั้ง พงษ์ศรีนคร ศิลาดล (ครูภูมิปัญญาไทย ศิลปิน OTOP ),คุณ พงศกร สุวรรณมาลี        ผู้สืบทอด พงษ์ศรีนคร ศิลาดล

เรียบเรียงโดย : นางสาว ยุภาลักษณ์ ทาสิมมา

นิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2,918 views

0

แบ่งปัน