ย้อนกลับ

ล่องเรือแม่น้ำท่าจีน

ล่องเรือแม่น้ำท่าจีน

ลำน้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำนครชัยศรีคือแม่น้ำท่าจีนตอนที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่ริมฝั่งแม่น้ำห่างจากอำเภอนครชัยศรี ๒ กิโลเมตร แต่เดิมเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลายเคยเป็นที่ตั้งมณฑลนครชัยศรี ดังนั้นแม่น้ำที่ไหลผ่านบริเวณดังกล่าว จึงมีผู้นิยมเรียกกันว่า "แม่น้ำนครชัยศรี" อีกชื่อหนึ่งแม่น้ำนครชัยศรีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดนครปฐมนี้มีระยะทางประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ไหลผ่านอำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน

ริมสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรีเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น กอลำเจียก กอผักบุ้ง กอบัวหลวง กอผักกะเฉด กอจาก กอเตย ซึ่งลอยทอดตัวอยู่ในน้ำริมตลิ่ง ถัดขึ้นไปเป็นลำพู กระทุ่ม มะกอกน้ำ กอไผ่ ตีนเป็ด มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ สลับด้วยวัดวาอารามเป็นระยะ ๆ และบ้านเรือนแบบต่าง ๆ ของชาวบ้าน บ้านริมน้ำจะมีอู่จอดเรือ มีสะพานไม้ทอดลงมายังท่าน้ำ มีเรือพายจอดอยู่หัวบันไดท่าน้ำ เวลาน้ำไหลขึ้นชาวบ้านลงมาตักน้ำใส่โอ่งไว้อาบตอนน้ำแห้ง นำผ้ามาซัก และนำผักผลไม้ลงมาล้าง และลงอาบน้ำในแม่น้ำ สำหรับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านมีหลายแบบ มีตั้งแต่แบบถูกที่สุดจนถึงคฤหาสน์ ทั้งแบบไทยและแบบฝรั่ง มีโรงงาน โรงสีข้าว โรงเหล้า โรงกระดานขายไม้ มีตลาดริมแม่น้ำเป็นระยะ ๆ มีเรือพายและเรือยนต์แล่นประปรายบ้างไม่มากเหมือนในอดีต ทั้งนี้เพราะทางรถยนต์มีมากขึ้น การสัญจรทางน้ำจึงลดลง วัดแต่ละวัดริมแม่น้ำมีโบสถ์ ศาลา เจดีย์ มณฑป ศาลาท่าน้ำที่งดงามแตกต่างกันไป ถึง ๔๐ วัด

ข้อมูลจาก   http://www.nakhonpathom.go.th

2,309 views

0

แบ่งปัน