loading

คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Museum Thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   Ban Namkhem Tsunami Museum

Ban Namkhem Tsunami Museum

23 February 2023

Like 319

1,731 VIEW

Gallery

Information

ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ บ้านน้ำเค็ม ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก นอกเหนือจากภาพชีวิต ที่สูญเสียและซากบ้านเรือนที่พังทลายจากคลื่นยักษ์ที่โหมกระหน่ำยังมีภาพจากซากเรือประมง ขนาดใหญ่มากมายที่ถูกซัดมาเกยตื้นในชุมชนบ้านน้ำเค็ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของกระแสคลื่น   ที่ทำลายวิถีชีวิตอันสงบสุขของชุมชนชาวประมงบ้านน้ำเค็มให้แหลกสลายไปในพริบตา              

 ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรณีพิบัติ ณ บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา ให้ได้รับการฟื้นฟูทะนุบำรุงเพื่อสร้างความสุขและความเจริญอันยังยืน คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บ้านน้ำเค็ม จ.พังงา จึงได้ดำเนินงานที่เกี่ยวกับเรือประมงเกยตื้น บ้านน้ำเค็ม จากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และได้ของบกลางซื้อเรือและวัสดุที่เสียหายจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ในพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภัยพิบัติจากสึนามิ บริเวณที่เรือเกยตื้น ทั้ง ๒ ลำ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เฉพาะพื้นที่บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา โดยดำเนินการฟื้นฟูแบบบูรณาการและมุ่งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

Management

Government Organization

Organization Museum

Important Person/ History /Archeology

Map

Address And Contact Number

Bang Muang Takua Pa Phangnga 82110
Telephone : 076-410 245
Website : https://www.facebook.com/Bannamkhemtsunamimuseum
Email : bannamkhemtsunami@gmail.com

Proper for General Public

Proper
Improper

Proper for Children

Proper
Improper

Credit Card

Yes
No

7

share

Activities

25 Feb 2023

23 February 2023
The museum will be closed on Saturday 25th February, 2023 because the Provincial Electricity Authority of Takuapa district will improve the high voltage distribution system. Therefore, it causes the electrical supply system to temporarily stop working.
pav

/

next