คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

The sea of mist

The sea of mist on Doi Sa Ngo

         When talking about the viewpoints for appreciating the sea of mist in Chiang Rai, most people usually think of cold weather on high hills where Mae Ka ning, or Hoarfrost, exists and morning mist hovers, or choose Phu Chee Fah as their destination, But here, I heartily recommend you a new place, which I can promise that it is as impressive as Phu Chee Fah.

         Doi Sa Ngo is in Sa Ngo village, situated in Chiang San district, Chiang Rai province. Sa Ngo village is part of the Huai Sango Royal Project. In the village, live two tribes of Akha and Thai Lue which certainly contribute to develop unique cultures, beliefs and ways of life. The village, therefore, attracts many tourists to explore the cultures while appreciating cold weather on the high hill. The tourists who are planning to visit this village can drive their private cars and park them at the parking lot before getting in “E-Tan”, a big farm truck which will be waiting near the lot to take the tourists to the viewpoint. There are many places to stay overnight on the hill. Now, I am going to tell you about my travel experience on Doi Sa Ngo. I traveled to Doi Sa Ngo by E-tan truck, as described above. Around 7am, the sun already rose and shone. I thought I came too late to see the mist, but half an hour later, the mist rose from the lower part of the hill and gradually hovered around the viewpoint of Doi Sango, making everything white. The tourists there were so excited and fascinated by the sea of mist and all said it was worth the climb to see such a spectacular view.

         The mist had faded away, but the cold air still lingered. I noticed a cute and intelligent dog which was sleeping by a camp fire to keep its body warm. After asking a local female vendor nearby about the dog, I realized the female vendor is its owner. Every day, the dog follows the vendor from the village and waits for her to open the stall. It is admired by all tourists visiting Doi Sa Ngo, and its intelligence always makes people smile.

         During the walk on the viewpoint, there are tribal swings which were built for the tourists to learn the traditional play of the hill tribes and wooden car toys for them to try playing.

         While walking down to the parking site, I was chatting with many people all the way: the locals who were walking down the hill as well and the vendors who sold foods in the village, and the residents who lived nearby. Their friendliness made me feel comfortable and relaxed.  This trip has been the most impressive one ever, so I would like to recommend those who want to enjoy the sea of mist closely to visit this place. You won’t regret going there, I assure.

........................................

Credit by :
Siriwat  Wutthi

3,485 views

0

share

Museum in Chiang Rai

11 August 2018
6,485
635
21 June 2022
15,141
638
30 April 2019
7,470
708
09 February 2023
10,836
684
30 April 2019
6,419
661
19 June 2019
6,384
695
06 November 2019
5,123
241
27 November 2019
16,395
264