คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities

 1. Home
 2.    >   
 3.    >   “Distance and Existence” exhibition
Activities year 2022

23 Jul 2022

17 Sep 2022

“Distance and Existence” exhibition

1029 VIEW

0

share

SAC Gallery presents,

“Distance and Existence” 

 

A group exhibition by:

 • Kade Javanalikhikara
 • Amornthep Mahamart
 • Jiratchaya Pripwai
 • Aor Sutthiprapha 
 • Kitikong Tilokwattanotai

 

Many people often question the meanings behind abstract art, or the artists’ intentions. While abstract artists have carved out their own slice of history, giving birth to many artistic theories meant to illustrate the quality and aesthetics of these works. The practice itself has also developed and branched off into numerous concepts and techniques. Nevertheless, the aforementioned idea of beauty that does not require definition or attention gives rise to questions regarding the existence of abstract art within the modern contemporary art movement, where the means of communication with the audience have changed.

 

The "Distance and Existence" exhibition aims to present a conversation between the audience and the abstract works of 5 artists, pieces of abstract art that reflect the personalities and thoughts through differing perspectives based on age, outlook, and experience. Abstract art allows us to witness a paradigm shift from the accumulation of differing ways of thinking, memories, careful evaluation of experiences, or even spontaneous reactions. The works of artists in creating abstract art is akin to planning out states that deliberately respond to the senses to achieve a goal. While sometimes possibilities and coincidences are barely distinguishable from one another. But in the era of contemporary art, works of abstract art have arrived at a place where they are no longer mere visual expressions, becoming alchemical creations that do not adhere to technique, procedure, or material any longer.  

 

Whether it be the thought process, the evaluation stage, to allow visual  experiences to work in tandem with the work’s physical condition is an important process. The Distance and Existence exhibition aims to present the works of all five esteemed artists, to let audiences observe and ponder on the indecipherable language of abstract art. This aesthetic communicates with the audiences mainly through the empty spaces in the middle; like a conversation under the silence, where both audience and artwork are respectfully communicating with each other. 

 

The exhibition “Distance and Existence” will be held on the first floor of Art Centre Bldg., SAC Gallery from 23 July until 17 September 2022. The official opening ceremony will be held on 23 July 2022, 5:00PM onwards.

 

For more information: http://www.sac.gallery 

SAC Gallery presents,

“Distance and Existence” 

 

A group exhibition by:

 • Kade Javanalikhikara
 • Amornthep Mahamart
 • Jiratchaya Pripwai
 • Aor Sutthiprapha 
 • Kitikong Tilokwattanotai

 

Many people often question the meanings behind abstract art, or the artists’ intentions. While abstract artists have carved out their own slice of history, giving birth to many artistic theories meant to illustrate the quality and aesthetics of these works. The practice itself has also developed and branched off into numerous concepts and techniques. Nevertheless, the aforementioned idea of beauty that does not require definition or attention gives rise to questions regarding the existence of abstract art within the modern contemporary art movement, where the means of communication with the audience have changed.

 

The "Distance and Existence" exhibition aims to present a conversation between the audience and the abstract works of 5 artists, pieces of abstract art that reflect the personalities and thoughts through differing perspectives based on age, outlook, and experience. Abstract art allows us to witness a paradigm shift from the accumulation of differing ways of thinking, memories, careful evaluation of experiences, or even spontaneous reactions. The works of artists in creating abstract art is akin to planning out states that deliberately respond to the senses to achieve a goal. While sometimes possibilities and coincidences are barely distinguishable from one another. But in the era of contemporary art, works of abstract art have arrived at a place where they are no longer mere visual expressions, becoming alchemical creations that do not adhere to technique, procedure, or material any longer.  

 

Whether it be the thought process, the evaluation stage, to allow visual  experiences to work in tandem with the work’s physical condition is an important process. The Distance and Existence exhibition aims to present the works of all five esteemed artists, to let audiences observe and ponder on the indecipherable language of abstract art. This aesthetic communicates with the audiences mainly through the empty spaces in the middle; like a conversation under the silence, where both audience and artwork are respectfully communicating with each other. 

 

The exhibition “Distance and Existence” will be held on the first floor of Art Centre Bldg., SAC Gallery from 23 July until 17 September 2022. The official opening ceremony will be held on 23 July 2022, 5:00PM onwards.

 

For more information: http://www.sac.gallery 

Created Date : 14 July 2022

0

share

23 Jul 2022 - 17 Sep 2022

10:00 - 18:00


Khlongtan Nuea
Khet Watthana Bangkok

Telephone : (66)2-258-5580

Fax : (66)2-259-8746