คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Way of life not far

Speaking of places, the community is a place not far from Bangkok, easy and convenient to travel, and also get a lot from it.

Today we will talk about tourist attractions, experience ways of life, learn about culture not far from Bangkok that everyone can easily travel to at Ban Rim Klong Homestay community.  Samut Songkhram province is a small community, a community lifestyle along the waterfront.

 At Khlong Phi Look, one of the streams separated from the Mae Klong River  It is a peaceful, shady place with a simple and comfortable atmosphere.  Suitable for people who want to relax, chill, absorb the atmosphere, lifestyle and learn the culture of the people in the community.  This community has brought raw materials to be processed as a selling point to generate income, which is notable for being the coconut tree, which is famous for that of Samut Songkhram itself.  In addition, within the community there are organic vegetable fields that are grown among themselves, where we can ride a bicycle to explore the garden.  And there are local guides to guide and give knowledge about trees, how to harvest coconuts, tell stories about how they live, how they live and where do they start 

 

There are also many activities for tourists to do.  The activities are the use of different parts of the coconut tree, whether it is a demonstration of making boiled desserts that contain coconut ingredients.  Which we can do by ourselves, besides boiled dessert, we also learn how to cook by ourselves, namely Pad Thai, which we do not have to prepare anything, the community has prepared food for  In addition, you can enjoy making coconut stalks as well as various patterns such as crab baskets and hats. They can enjoy and learn the steps of making them, and even bring them back to home as well.  There is a demonstration of making coconut sugar.  And can be bought back to give to loved ones, which is freshly made

And which cannot be missed when the community is stuck on the waterfront  By boat, we can cruise to see the way of life while enjoying the beauty and watching fireflies at night.  The community is reputed that the homestay can also stay in a wooden house.  Close to the canal, you can wake up to receive merit in the morning by making merit with monks by boat.  And besides the community, there is also a place not far from the community which is a popular place.  You can stop by, taste, shop, use before returning to Bangkok as well, that is, Amphawa floating market itself.  All of the above is an impression that has never been touched anywhere before.  The atmosphere is quiet.  The friendly welcome of the community has gained a wealth of knowledge and experiences that have never been experienced before.

133 views

0

share

Museum in Samut Songkhram

01 March 2021
25,403
1,144
27 July 2018
3,027
455
30 July 2018
4,235
449
30 July 2018
2,445
517
22 August 2018
1,865
243
22 August 2018
2,583
234