คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Baan Rimklong

Agrotourism, experience a lifestyle of sufficiency economy along the canal.

Baan Rimklong Homestay Community Enterprise located along the Phi Lok canal, Laem Lom Thuan village, Ban Prok subdistrict, Mueang district, Samut Songkhram province. To be a model of sufficiency economy community that has organized tourism in the community to promote agricultural tourism, and activities to promote knowledge on the conservation of natural resources and the environment.

     This homestay was originally a community home on the edge of the Phi Lok canal. Over time, the community became aware of the value of the resources available, Both the traditional way of life Occupation and natural resources, Therefore, gathered to improve the residence to be a tourist destination that is ready to welcome foreign visitors. Until today, the community is becoming more and more known to tourists, where the community still retains the original way of life in its entirety.

     If who likes agricultural tourism Baan Rimklong Homestay Community is a tourist destination that meets, Because here there is knowledge and creating awareness for tourists to conserve ecosystems on the basis of nature and gain experience of learning a culture which is the traditional way of life of the people in the community, It is also a creative tour that takes place in many activities. The community is known for “Coconut Plantation”, so materials from coconut trees are processed into various products, It can be said that every part of the coconut tree can be utilized, From the coconut leaves that are woven into baskets or used for the thatched roof, Spadix of the coconut that gives coconut sugar which is considered an important export product of the Baan Rimklong Homestay Community. They also teach how to cook local dishes and Thai desserts that come from the vegetables grown by the community itself.

     Baan Rimklong Community jointly manages the community to be a learning center, creative community to be ready in knowledge place, comfort convenient, good service, and make the community a center for disseminating the way of life and culture of the community. It is open to staying in the homestay style for those who want to experience the local lifestyle which is a traditional house made of natural materials. There are various base activities that can do activities even when not staying at the homestay. In addition, the community also has local guides to educate and the community uses natural resources for the most benefit and does not destroy the ecosystem. In the morning, we give alms to the monks on the boat at the edge of the canal. In the evening, it's time to watch fireflies at night. It can be said that it is a tourist destination that combines many natural surroundings and lifestyles for tourists to experience new experiences in this community.

364 views

0

share

Museum in Samut Songkhram

01 March 2021
24,260
1,140
27 July 2018
2,868
454
30 July 2018
3,952
448
30 July 2018
2,320
516
22 August 2018
1,726
242
22 August 2018
2,434
233