คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Floating market

Bang Plee Traditional Floating Market

Have you ever heard of Bang Plee Floating Market? Today, we will take you to this market. Bang Phli Traditional Floating Market is an old floating market with a wide variety of goods, including traditional food and snacks that are rare today, coconut macaroon,zongzi,pak mor noodles, and vietnamese stuffed crispy omelette.If you're visiting, you'd recommend that you try these rare dishes. In addition Bang Phli Floating Market is also special: In the past, it was an important cargo market of the east coast to enter Bangkok, and the beauty of architecture was the two-storey wooden house that lined up along the market corridor until it was awarded. This market has an extraordinary history. Today, the market is popular with both Thai and international visitors because it is a unique market with a unique history of nearly 150 years old. Therefore, if you have a chance to visit Samut Prakan Province, invite you to visit this market to absorb the old atmosphere of valuable wooden houses along the canal. Including learning the way of life of the local people as well.

2,040 views

0

share

Museum in Samut Prakan

30 May 2023
46,359
622
04 October 2022
31,794
496
24 November 2019
61,121
625
04 June 2019
8,929
543
30 July 2018
4,536
479
16 July 2020
22,084
595