คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Doi Suthep

Doi Suthep, Nature, Pleasure and People

If talking about Chiang Mai, there are probably many tourists who have traveled to "Doi Suthep" which is the beauty of nature.
Doi Suthep is a landmark of Chiang Mai city.So, how many people know the true beauty hidden in this Doi Suthep?

Doi Suthep Mountain with Wat Phra That Doi Suthep, a temple of the people of Chiang Mai. It is well known to both the tourists in-country and abroad. Set majestically, gorgeous and beautiful in the center of Chiang Mai city. No matter what direction you look at this place, every direction will make you feel the specialness of temple architecture that blends seamlessly with nature like a painting. You will always feel calm, peaceful, and Relaxing with the green scenery of this big mountain.

If you come to Chiang Mai, you shouldn't miss out on going up to the Doi Suthep to worship Phra That Doi Suthep for prosperity. Visit the beauty of the golden temple architecture that has been influenced by the mix of Lanna. The way up the mountain is so easy. You can up to by cable car. But for those who want to walk to soak up the atmosphere of another form of mountain climbing, there are has stair too. And if you choose to go to Wat Phra That Doi Suthep by walking, you will meet with a cute little “Hmong” children standing to welcome the entrance at the stairs, they are dress up in ethnic clothes, speak to welcome tourists brightly. I believe that all of you must definitely to be loving these little red-cheeked children.

When worshiping Phra That Doi Suthep already. If you have more time, Take a red car up to the hill a few more minutes, you will reach the house of “Hmong Doi Pui” A village of Thai ethnic Hmong people who still live in their traditional way. Let us learn about the different culture that can live together In this village, many fresh fruits come from the villagers' craftsmanship. Bright red strawberries, fragrant Cape gooseberry yellow pleasant to eat, and many more villagers' handmade products for you to buy. Prepare your money to be ready.

"Doi Suthep" is more than just an ordinary destination. This place is hidden with nature, forest, stream, clouds, cold weather,
architecture, different culture that can coexist in harmony. You should go to see with the eyes, feel by yourself once-in-a-lifetime.

2,572 views

0

share

Museum in Chiang Mai

14 September 2023
19,102
551
16 July 2020
21,034
1,637
11 January 2019
3,104
301
07 February 2022
41,840
794
11 August 2018
7,722
595
08 August 2022
6,304
608
30 April 2019
34,824
718