คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   A Disproportionate Burden by Pichai Pongsasaovapa
Activities year 2021

07 Aug 2021

22 Oct 2021

A Disproportionate Burden by Pichai Pongsasaovapa

214 VIEW

0

share
“A Disproportionate Burden” is Pichai’s third solo exhibition in SAC Gallery, he continues his approach of manipulating surface texture using nontraditional artistic tools.  His works capture in a tangible way the real and present danger that goes unseen by the naked eye, in effect, saying “what you can't see, can hurt you”. While previously he used exhaust pipes for his series, Poison Flower and Deluge, for this series he used a steamroller, to crush flowers, vegetables, coffee beans, and sugar canes.  

.

Steamrolling to flatten the beautiful and healthy produce grown by farmers for our benefit is an effort to give form to the dangers of the chemicals used in modern agricultural production. Pichai’s work captures the pressures that farmers feel to increase agricultural production. Steamrolling as a form of printing is symbolic of the destruction of illegal and counterfeit goods, a way to demonstrate a resolve to protect imported foreign products. Additional works in this series utilize newspapers, another printing approach, through which Pichai highlights the stock pages of the newspaper, reflecting how the economy drives the overuse of these agri-chemicals.

.

Over his career, Pichai’s work has used acrylics, mixed media, and photography to create abstract and conceptual work. For this series, he also introduces the use of argi-chemicals into his process. The textures in these works convey the deepness of the pain inflicted on humans when they are exposed to the toxic chemicals. In order to draw attention to this point, Pichai exposed himself to the chemicals as he created the textures in his work. He desired to know the feeling and to understand the pain of those who are forced to use these things for the betterment of our society.  

.

Falling ill during the process, he realized that no one is safe and that the best of intentions can have unforeseen and harmful consequences.  The dangers to both farmers and consumers lurk in the surface of the resulting artwork, and the usage of the 10-ton steel wheel of the steamroller evokes the pressure that farmers face to use agrichemicals to stay competitive and meet global market demands.

.

“A Disproportionate Burden” by Pichai Pongsasaovapark will be presented by Sac Gallery, exhibition duration will be 7 August - 22 October 2021.

“A Disproportionate Burden” is Pichai’s third solo exhibition in SAC Gallery, he continues his approach of manipulating surface texture using nontraditional artistic tools.  His works capture in a tangible way the real and present danger that goes unseen by the naked eye, in effect, saying “what you can't see, can hurt you”. While previously he used exhaust pipes for his series, Poison Flower and Deluge, for this series he used a steamroller, to crush flowers, vegetables, coffee beans, and sugar canes.  

.

Steamrolling to flatten the beautiful and healthy produce grown by farmers for our benefit is an effort to give form to the dangers of the chemicals used in modern agricultural production. Pichai’s work captures the pressures that farmers feel to increase agricultural production. Steamrolling as a form of printing is symbolic of the destruction of illegal and counterfeit goods, a way to demonstrate a resolve to protect imported foreign products. Additional works in this series utilize newspapers, another printing approach, through which Pichai highlights the stock pages of the newspaper, reflecting how the economy drives the overuse of these agri-chemicals.

.

Over his career, Pichai’s work has used acrylics, mixed media, and photography to create abstract and conceptual work. For this series, he also introduces the use of argi-chemicals into his process. The textures in these works convey the deepness of the pain inflicted on humans when they are exposed to the toxic chemicals. In order to draw attention to this point, Pichai exposed himself to the chemicals as he created the textures in his work. He desired to know the feeling and to understand the pain of those who are forced to use these things for the betterment of our society.  

.

Falling ill during the process, he realized that no one is safe and that the best of intentions can have unforeseen and harmful consequences.  The dangers to both farmers and consumers lurk in the surface of the resulting artwork, and the usage of the 10-ton steel wheel of the steamroller evokes the pressure that farmers face to use agrichemicals to stay competitive and meet global market demands.

.

“A Disproportionate Burden” by Pichai Pongsasaovapark will be presented by Sac Gallery, exhibition duration will be 7 August - 22 October 2021.

Created Date : 16 July 2021

0

share

07 Aug 2021 - 22 Oct 2021


Khlongtan Nuea
Khet Watthana Bangkok

Telephone : (66)2-258-5580

Fax : (66)2-259-8746