คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

หนองบัวพระเจ้าหลวง

         หนองบัวพระเจ้าหลวง เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีเนื้อที่ 102 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ในอดีต ในช่วงปี พ.ศ. 2500 หนองน้ำแห่งนี้มีดอกบัวและนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รอบหนองน้ำยังเป็นที่รองรับน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านลำเหมืองเข้าสู่หนองบัวพระเจ้าหลวง แต่เดิมชาวบ้านได้นำน้ำในหนองบัวไปทำการเกษตร รวมถึงเปิดเป็นสถานที่พักผ่อน มีร้านค้าร้านอาหารเปิดเป็นเพิงไม้ไผ่กันมากมาย

          ช่วงวันหยุดในอดีตพี่น้องชาวเชียงใหม่จะเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างจังหวัด ต่างอำเภอ และต่างประเทศ ต่างเดินทางมุ่งหน้ามาเที่ยว ณ หนองบัวพระเจ้าหลวงแห่งนี้ เกิดเป็นคำกล่าวที่คุ้นหูว่า ถ้าหากไม่ได้มาหนองบัวพระเจ้าหลวง ก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่สังเกตุได้จากคำขวัญของอำเภอดอยสะเก็ด ที่ว่า "หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม"นับว่าชาวดอยสะเก็ดให้ความสำคัญกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมาก

          สำหรับตำนานเกี่ยวกับหนองบัวพระเจ้าหลวงแห่งนี้นั้น  มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาล บริเวณหนองบัวแห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ตั้งวัดพระธาตุดอยสะเก็ดในปัจจุบัน ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีพญานาคสองตนอาศัยอยู่ในหนองบัวแห่งนั้น  เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้แล้ว ก็ได้ออกเผยแพร่พระธรรมไปทั่วชมพูทวีป ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์มาปรากฏกายทิพย์ ณ บนดอยแห่งนั้น แล้วทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีสว่างเจิดจ้าไปทั่วพญานาคในหนองบัวทั้งสองตนเกิดความสงสัยจึงพากันเลื้อยขึ้นไปดูบนดอย  เมื่อเห็นพระพุทธองค์ก็เกิดความเลื่อมใส ทำการแปลงกายเป็น ชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคน นำดอกบัวในหนองบัวขึ้นไปถวาย  พระพุทธองค์ทรงรับเอาดอกบัวแล้วจึงทรงแสดงธรรมโปรด และประทานพระเกศาธาตุแก่พญานาคแปลงคู่นั้น พญานาคจึงได้อธิษฐานสร้างเจดีย์หิน แล้วนำเอาพระเกศาธาตุบรรจุประดิษฐานไว้บนดอยแห่งนี้

         ต่อมาได้มีนายพรานผู้แสวงหาของป่าได้มาพบเห็นเจดีย์มีลักษณะสวยงาม จึงเกิดอัศจรรย์ แล้วได้นำเอาก้อนหินมาก่อเป็นรูปเจดีย์ขึ้น กลางคืนได้นิมิต (ฝัน) ว่าเจดีย์ที่ตนพบนั้น เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จึงได้บอกกล่าว ชักชวนประชาชนในแถบนั้น ขึ้นไปสักการบูชาและเรียกชื่อภูเขาแห่งนี้ว่า ดอยสะเก็ด เพราะเรียก เพี้ยนสำเนียงตามที่พญานาคลอกคราบ (ชาวเหนือเรียกสะเก็ด หรือสละเกล็ด) คือ ถอดหรือลอกคราบนั่นเอง

          ชาวอำเภอดอยสะเก็ดเกิดความปลื้มปิติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศเดนมาร์ค เสด็จพระราชดำเนินเยือนหนองบัวพระเจ้าหลวง ทรงประทับลงเรือยาวเพื่อล่องชมความงดงามรอบหนองบัว เกิดเป็นภาพเก่าในอดีตอันเป็นความทรงจำที่ทรงคุณค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ต้อนรับพระราชินีจากต่างแดน ณ สถานที่ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันกำลังได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้กลับกลายมาเป็น หนองบัวพระเจ้าหลวงสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้ง  โดยมีการขุดลอกสระและปลูกบัวสายพันธุ์ต่างๆถึง 54 สายพันธุ์

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก

www.thairat.co.th

http://www.thaihrhub.com

9,063 views

0

share

Museum in Chiang Mai

30 December 2022
15,592
551
16 July 2020
17,715
1,637
11 January 2019
2,747
301
07 February 2022
35,886
794
11 August 2018
7,054
595
08 August 2022
5,495
608
30 April 2019
30,716
717