คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

พระราชวังจันทน์

ศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์

พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของสภาพพื้นที่ตั้ง อาณาเขตวังและเมืองโบราณพระพิษณุโลก สรลวง (อ่านว่าสระหลวง) สองแคว ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามยุค รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวของบรรดาวัดวาอารามต่างๆ ที่แวดล้อมบริเวณเขตพระราชวัง และที่ขาดไม่ได้คือ พระราชประวัติและพระมหาวีรกรรม รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเอง อาคารจัดแสดงมีความใหญ่โตสวยงาม มีทางลาดสำหรับรถเข็นสองล้อ มีเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย น่าเข้าไปเยี่ยมชม #museumreview

4,364 views

1

share

Museum in Phitsanulok

05 November 2021
25,418
483
30 August 2019
10,276
511
29 June 2023
347
0
23 August 2019
4,748
248
20 January 2019
2,320
225