คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   Visit Museum Night 2020
Activities year 2020

18 Dec 2020

20 Dec 2020

Visit Museum Night 2020

1325 VIEW

0

share

All this year, might get the good and bad things but in the end of year, there is still hope.

Visit Museum Night 2020

  • Enjoy looking for coin and currency about hopeful, luck, and prosperity in the 

exhibition on 3rd floor

  • Relish drawing about hopeful on the giant gift, create cards, 

and do many activities

  • Compete for the prize or reward (Premium) from the Night at The Coin Museum.

 

Opening time for hopeful 

since 18th -20th December 2020 until 21.00 pm

Contact for more details Tel: 0 2282 0818

Facebook : พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

Shuttle service during the museum for free !!!

Created Date : 16 December 2020

0

share

18 Dec 2020 - 20 Dec 2020

10:00 - 21:00

Chakrabongse Road
Chana Songkhram
Khet Phra Nakhon Bangkok

Telephone : 02-282 0818 / 02-281-0345 ถึง 51 ต่อ 1235

Fax : 0-2281-0352