Back

ขัวเหล็กนวรัฐ

สะพานข้ามแม่น้ำปิง คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 100 ปี

ผู้เขียนเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเหนิด คำว่า "ขัว" แปลว่า สะพาน ส่วนคำว่า "นวรัฐ" เป็นชื่อเรียกสะพานเหล็กที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำปิงระหว่างฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก ปัจจุบันใช้เชื่อมถนนเจริญประเทศกับถนนท่าแพ สะพานนวรัฐ กว่าจะมาเป็นสะพานที่เห็นกันในปัจจุบันนี้มีการสร้างขึ้นมาแล้วถึง 3 ครั้ง ตามประวัติเล่าต่อกันมาว่าแต่เดิมเคยสร้างขึ้นครั้งแรกเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหมด เมื่อราวปี พ.ศ. 2433 โดยตั้งชื่อว่า "นวรัฐ" เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงแห่งเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย สะพานไม้นี้สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำปิงเป็นสะพานที่ 2 รองจาก สะพานไม้ที่ข้ามระหว่างตลาดต้นลำไยกับวัดเกตการาม           แต่เนื่องจากเป็นสะพานไม้ทำให้ผุพังลงตามกาลเวลา จนครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2464 จึงมีการรื้อสะพานไม้เดิมแล้วสร้างสะพานเหล็กขึ้นแทนและเริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2466 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2510 จึงรื้อสะพานเหล็กแล้วก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นแทน เป็นครั้งที่ 3 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2510

เมื่อพูดถึงชื่อสะพานนวรัฐ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาเดินเล่นและถ่ายรูป เพราะมีโครงสร้างที่ทำด้วยโครงเหล็ก และประดับประดาด้วยหลอดไฟหลากหลายสีสัน ทำให้บรรยากาศในยามเย็นหรือยามค่ำคืนช่วยให้สะพานนี้ดูมีเสน่ห์

แม้ว่าจะผ่านวันเวลามายาวนานกว่า 100 ปี แต่ด้วยคุณค่าของสะพานที่ใช้เป็นทางสัญจรของชาวเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีตจนปันจุบัน และเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ ทำให้ชื่อของ “สะพานนวรัฐ” จึงยังคงอยู่ในความทรงจำของคนทุกเพศทุกวัยในแต่ละยุคสมัย

5,851 views

0

share

Museum in Chiang Mai

11 August 2018
6,866
406
11 January 2019
995
134
10 December 2019
15,760
566
11 August 2018
3,587
439
30 April 2019
2,708
447
30 April 2019
15,302
516
25 December 2019
15,796
452