คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

ตามรอยรักพิศวาส

วัดราชบูรณะ

              หลังจากได้ชมละครเรื่องพิศวาท จากบทประพันธ์ของทมยันตี มีการถ่ายทำในโบราณสถานหลายแห่ง  ซึ่งวัดราชบูรณะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ถูกใช้ในถ่ายทำด้วยเช่นกัน  เหตุผลที่เลือกวัดราชบูรณะมาเขียนบอกเล่าเรื่องราวนั้น  เพราะฉากที่ถ่ายทำในวัดราชบูรณะนั้น  สร้างความประทับใจและถูกเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก   

             วัดราชบูรณะถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  วัดราชบูรณะมีฐานะเป็นพระอารามหลวง  แต่ในปัจจุบันถูกจัดให้เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลักษณะศิลปะการก่อสร้างของวัดราชบูรณะจะมีปรางค์ประธานที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่บนฐานสี่เหลี่ยม  มีเจดีย์อยู่ทั้งสี่ทิศ  มีหน้าปรางค์เป็นมุขใหญ่ในลักษณะไทยนิยม  มียอดสูงเรียวคล้ายฟักข้าวโพด มีห้องคูหายื่นออกมา ส่วนจุดที่น่าสนใจของวัดราชบูรณะคือ ในองค์ปรางค์มีห้องกรุลับที่ถูกสร้างไว้ใต้ดินเพื่อเก็บทรัพย์สมบัติและสิ่งของมีค่าทั้งหมดในสมัยนั้น  ซึ่งในละครพิษวาทยังมีการนำเสนอเรื่องราวของห้องกรุเก็บสมบัตินี้อีกด้วย  แต่ในปัจจุบันทางกรมศิลปากรได้ทำการเปิดห้องกรุเพื่อนำสมบัติที่หลงเหลือทั้งหมดไปรักษาเป็นทรัพย์สมบัติของชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

              วัดราชบูรณะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.  มีอัตราค่าเข้าชมคนละ 10  บาท  ไม่จำกัดระยะเวลาในการเข้าชม  สมารถที่จะใช้เวลาดื่มด่ำความสวยงามและ     กลิ่นไอกรุงเก่าได้เต็มปลอด  ถึงแม้การเวลาจะทำให้วัดราชบูรณะเสื่อมโทรมลงไปมากแล้ว  แต่ก็ไม่สามารถที่จะลดความสวยงามที่ทรงคุณค่านี้ได้เลย  ดั้งนั้นเราชาวไทยโปรดช่วยกันดูแลรักษาความสวยงามที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ให้ดีที่สุด และยั่งยืนสืบไป

ขอขอบคุณข้อมูล : https://watboran.wordpress.com

4,918 views

0

share

Museum in Phra Nakhon Si Ayutthaya

21 May 2021
16,275
540
19 October 2019
75,833
676
16 October 2019
8,329
545
02 July 2019
14,827
574
21 October 2019
13,572
654
20 November 2019
17,974
663