Back

อโยธยา

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน

เมื่อพูดถึงเมืองเก่า ก็คงจะต้องนึกถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกว่า อยุธยา ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศไทย ที่มี วัด เมืองโบราณมากมาย 
ในช่วงปิดภาคเรียนดิฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวกับครอบครัว โดยมีการจัดโปรแกรมทำบุญร่วมกัน ทริปนี้ดิฉันมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัว
และมีความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย

พระราชวังบางปะอินเป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ด้วยเป็นพระราชวังใกล้พระนครนั่นเอง  ปัจจุบัน พระราชวังบางปะอินอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง และยังใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย แต่ได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ โดยต้องแต่งกายให้สุภาพ

 วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะพบเจอผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่น รับพรจากพระสงฆ์ รับสายสิญจน์ รับการพรมน้ำมนต์ ไหว้ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และให้อาหารปลาบริเวณท่าน้ำเป็นการทำทาน

วัดไชยวัฒนาราม มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างไม่เหมือนวัดอื่นๆ ใน อยุธยา และเนื่องจากกรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะตลอดมาจนปัจจุบันนักท่องเที่ยวยังคงมองเห็นเค้าแห่งความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการ ความรุ่งเรืองในอดีตที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งกลายเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม

วัดมหาธาตุ เป็นวัดโบราณวัดเดียวในอยุธยาที่ยังคงสภาพสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด เนื่องจากเป็นวัดที่พม่าเคยใช้ตั้งกองบัญชาการรบ จึงไม่ได้ถูกพม่าเผาทำลาย

 

พอตกเย็นได้ไปรับประทานอาหารกับครอบครัว อิ่มอกอิ่มใจ ทริปนี้แฮปปี้มากๆคะ 

 

 

 

 

 

นางสาวแพรพรรณ  ชัยศรี   รหัสนิสิต 571071266

มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่4

เบอร์ติดต่อ: 093-5833287

1,916 views

4

share

Museum in Phra Nakhon Si Ayutthaya

02 July 2019
8,341
414
19 October 2019
23,340
495
16 October 2019
3,227
401
02 July 2019
9,572
457
21 October 2019
4,445
490
20 November 2019
8,315
490