Back

พระธาตุเฮือคำล้ำค่า

       พระธาตุเฮือคำ หรือ พระธาตุกุดเฮือคำ เฮือ หมายถึง เรือ และ คำ หมายถึง ทองคำ ตั้งอยู่ที่วัดกู่คำหมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นพระธาตุก่อิฐฉาบปูนที่สร้างครอบเรือทองคำไว้ บ้างก็ว่าหัวเรือทองคำ การสันนิษฐานสร้างเสร็จราว พ.ศ. 1900 ตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าฟ้าร่มขาว เจ้าเมืองเซไลคนแรก เพื่อบรรจุเรือหรือหัวเรือทองคำที่นำพระอัฐิของเจ้าหล้าคำแดง เจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบาง บ้างก็ว่าเป็นพระสหายของเจ้าฟ้าร่มขาว บ้างก็ว่าเป็นพระราชบิดา ล่องทวนน้ำมาแต่ลำน้ำโขงแล้ววกเข้าสู่แม่น้ำเลยทางเมืองเชียงคานตามคำอธิษฐานของเครือญาติ จนมาถึงท่าสรงน้ำของเจ้าฟ้าร่มขาว หยุดอยู่วังวนน้ำลึก เจ้าฟ้าร่มขาวรับสั่งให้เสนาอำมาตย์เสี่ยงทายและนำพระอัฐิไปประดิษฐานไว้ที่หอโฮงการ ส่วนเรือหรือหัวเรือทองคำได้ก่อกู่ครอบไว้เพราะเกรงว่าจะสูญหาย กู่ หมายถึง สถูป เจดีย์ และเป็นที่มาของนามวัดกู่คำ ปัจจุบันพระธาตุเฮือคำนี้ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียนหน้าวัดกู่คำ ด้านขวาของพระธาตุเป็นหอโฮงของเจ้าฟ้าร่มขาว ส่วนด้านหลังพระธาตุเป็นสะพานเจ้าฟ้าร่มขาวที่สร้างข้ามลำน้ำเลย ผู้ศรัทธาสามารถเข้าไปกราบสักการะขอพรภายในกำแพงได้ แต่มีข้อห้ามมิให้เข้าไปในองค์พระธาตุ พระธาตุเฮือคำแห่งนี้นับว่าเป็นหลักฐานสักขีพยานความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหลวงพระบาง-เลย และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับชาวบ้านทรายขาวมาช้านาน

2,258 views

0

share

Museum in Loei

31 October 2019
5,245
498
31 August 2018
2,242
467
27 July 2018
4,477
438
31 August 2019
1,557
226