คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ความเชื่อของคุณยายชาวเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า

บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

          ผู้เขียนมียายเป็นคนเชียงใหม่ แต่ยายเรียกเมืองเจียงใหม่ ยายบอกว่าเป็นคนเจียงใหม่ต้องอู้คำเมืองได้ ช่วงแรกผู้เขียนก็งงๆ กับการต้องฟังและแปลคำเมืองของยาย แต่ต่อมาเมื่อผู้เขียนได้เดินทางมาเชียงใหม่หายายบ่อยครั้งขึ้น ผู้เขียนก็เริ่มเรียนรู้และเข้าใจความหมาย รวมทั้งอู้คำเมืองได้มากขึ้นผู้เขียนก็อู้ได้อยู่หลายคำหนะยกตัวอย่างคำที่ยายผู้เขียนพูดบ่อยๆคำว่าบะใจ้ ซึ่งมันแปลว่าไม่ใช่นั่นเอง เวลาผู้เขียนนึกถึงการอู้คำเมืองของยายขึ้นมาเมื่อใดผู้เขียนก็ได้แต่แอบอมยิ้มน้อยๆขำในคำพูดของยาย รูปนี้ผู้เขียนจำได้ว่าน่าจะถ่ายตอนผู้เขียนยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ช่วงเช้าอากาศกำลังเย็นสบาย วันนั้นพ่อกับแม่ขับรถพาผู้เขียนและยายไปไหว้พระธาตุที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเหตุผลเพื่อให้เป็นศิริมงคลต่อชีวิต ยายผู้เขียนเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุดอยสุเทพให้ผู้เขียนฟัง ยายมีความเชื่อว่าพระธาตุดอยสุเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกป้องรักษาคุ้มครองบ้านเมืองและประชาชนเมืองชียงใหม่ทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณกาล หากใครที่เดินทางมาสักการะและอธิษฐานขอพรจากพระธาตุดอยสุเทพก็จะมีแต่ความสำเร็จสมปรารถนา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง และในการสักการะควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ และธูปเทียน แล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมทั้งกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งจะให้อานิสงส์ต่างกันไป ยายบอกเราว่าในรอบ 1 ปี ทุกคนควรจะต้องหาเวลาและโอกาสมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพให้ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นศิริมงคลต่อชีวิต ( ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9)

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า

บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

          ผู้เขียนมียายเป็นคนเชียงใหม่ แต่ยายเรียกเมืองเจียงใหม่ ยายบอกว่าเป็นคนเจียงใหม่ต้องอู้คำเมืองได้ ช่วงแรกผู้เขียนก็งงๆ กับการต้องฟังและแปลคำเมืองของยาย แต่ต่อมาเมื่อผู้เขียนได้เดินทางมาเชียงใหม่หายายบ่อยครั้งขึ้น ผู้เขียนก็เริ่มเรียนรู้และเข้าใจความหมาย รวมทั้งอู้คำเมืองได้มากขึ้นผู้เขียนก็อู้ได้อยู่หลายคำหนะยกตัวอย่างคำที่ยายผู้เขียนพูดบ่อยๆคำว่าบะใจ้ ซึ่งมันแปลว่าไม่ใช่นั่นเอง เวลาผู้เขียนนึกถึงการอู้คำเมืองของยายขึ้นมาเมื่อใดผู้เขียนก็ได้แต่แอบอมยิ้มน้อยๆขำในคำพูดของยาย รูปนี้ผู้เขียนจำได้ว่าน่าจะถ่ายตอนผู้เขียนยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ช่วงเช้าอากาศกำลังเย็นสบาย วันนั้นพ่อกับแม่ขับรถพาผู้เขียนและยายไปไหว้พระธาตุที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเหตุผลเพื่อให้เป็นศิริมงคลต่อชีวิต ยายผู้เขียนเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุดอยสุเทพให้ผู้เขียนฟัง ยายมีความเชื่อว่าพระธาตุดอยสุเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกป้องรักษาคุ้มครองบ้านเมืองและประชาชนเมืองชียงใหม่ทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณกาล หากใครที่เดินทางมาสักการะและอธิษฐานขอพรจากพระธาตุดอยสุเทพก็จะมีแต่ความสำเร็จสมปรารถนา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง และในการสักการะควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ และธูปเทียน แล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมทั้งกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งจะให้อานิสงส์ต่างกันไป ยายบอกเราว่าในรอบ 1 ปี ทุกคนควรจะต้องหาเวลาและโอกาสมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพให้ได้อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นศิริมงคลต่อชีวิต ( ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9)

ที่มาของเรื่องราว : 1. ความเชื่อของคุณยายชาวเชียงใหม่ของผู้เขียนที่ถ่ายทอดให้ลูกหลานรับฟัง

                         2. ภาพถ่ายจากกล้องผู้เขียนจิรภิญญา น้ำจันทร์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม

                         

ที่มาของเรื่องราว : 1. ความเชื่อของคุณยายชาวเชียงใหม่ของผู้เขียนที่ถ่ายทอดให้ลูกหลานรับฟัง

                         2. ภาพถ่ายจากกล้องผู้เขียนจิรภิญญา น้ำจันทร์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม

                         

2,836 views

6

share

Museum in Chiang Mai

30 December 2022
15,606
551
16 July 2020
17,720
1,637
11 January 2019
2,748
301
07 February 2022
35,902
794
11 August 2018
7,056
595
08 August 2022
5,503
608
30 April 2019
30,721
717