Back

บ้านฮอลันดา

หลักฐานแห่งความรุ่งเรืองทางการค้าขายในอดีต

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีชาวต่างชาติหลายชาติมาจากดินแดนอันไกลโพ้น เข้ามาติดต่อทำการค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา

"ชาวฮอลันดา" (หรือ ประเทศเนเธอร์แลนด์) ก็เป็นชาติหนึ่งที่เข้ามาติดต่อทางการค้าเช่นกัน แรกเริ่มเดิมทีเขาเข้ามาเพื่อหวังติดตามเรือบรรณาการสยามที่ถูกส่งไปที่จีนในสมัยราชวงศ์หมิง เนื่องจากจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย และหากจะค้าขายกับจีน จะต้องเข้าไปในฐานะผู้ถวายบรรณาการเท่านั้น 

แต่เมื่อมาติดต่อกับสยามก็พบว่า สยามมีอะไรมากกว่าที่เขาคิด สยามเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีสินค้าที่ต้องการ ได้แก่ ไม้ฝาง หนังกวาง หนังปลากระเบน แร่ดีบุก เป็นต้น จึงทำให้วัตถุประสงค์ในการเข้ามาของชาวฮอลันดาเปลี่ยนไป

ในยุคนั้นมีการตั้งบริษัท "วีโอซี" ซึ่งเป็นบริษัทการค้าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น เกิดจากการระดมทุน ซื้อขายหุ้นกัน เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังผู้ร่วมทุนต่างๆ "วีโอซี"มีเรือเดินสมุทรเกือบ 5,000 ลำ ลูกจ้างเกือบ 1,000,000 คน ส่งมาประจำการที่เอเชีย แค่พรรณนาเท่านี้ ท่านผู้อ่านก็คงเห็นความยิ่งใหญ่ของบริษัทแห่งนี้แล้ว 

"ชาวฮอลันดา" เข้ามาสมัยพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2147) เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี แต่ต่อมาในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2177) "วีโอซี" ได้ให้ความช่วยเหลือทางทหาร สยามจึงตอบแทนโดยให้พื้นที่ก่อตั้งสถานีการค้าที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและอยู่นอกเกาะเมือง ซึ่งก็คือบ้านฮอลันดาในปัจจุบันนั่นเอง

นอกจากการค้าขายแล้ว ชาวฮอลันดายังนำเข้านวัตกรรมแปลกใหม่ในสยามอีกมากมาย เช่น เครื่องแก้ว ขวดไวน์ เครื่องเขียน แว่นสายตา กล้องส่องทางไกล เป็นต้น เป็นการเปิดโลกกว้างให้สยามเห็นถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นอีกด้วย

ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยา พม่าได้ล้อมกรุงศรีฯเอาไว้ จน พ.ศ.2308 ชาวฮอลันดาและพวกวีโอซีจึงตัดสินใจอพยพคนออกจากกรุงศรีฯ จึงถือว่าเป็นการสิ้นสุดในการค้าขายสมัยกรุงศรีอยุธยา 

จนกลางพุทธทศวรรษ 2360 และ 2370 เรือสินค้าของเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มกลับมาค้าขาที่กรุงเทพฯอีกครั้ง หลังจากนั้นรัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนเนเธอร์แลนด์เมื่อปี พ.ศ.2440 เพื่อขอวิศวกรชาวเนเธอร์แลนด์มาวางระบบชลประทาน ประตูน้ำที่ถูกสร้างตอนนั้นบางแห่งจำนวนมากทั้งในและนอกกรุงเทพฯ ยังใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้ 

บทสรุป: จะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติที่มาจากดินแดนอันไกลโพ้นทะเลนอกจากเข้ามาเพื่อการค้าขายแล้ว ยังเป็นพันธมิตรช่วยสยามในเรื่องการเมือง การนำนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา ทำให้สยามเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และเป็นการผูกมิตรสัมพันธไมตรีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

"บ้านฮอลันดา" ตั้งอยู่ที่ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

เปิดทำการทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อาคารพิพิธภัณฑ์สไตล์ยุโรป โดยห้องจัดแสดงนิทรรศการอยู่ชั้น 2 ส่วนชั้นล่างมีขายของที่ระลึก และเครื่องดื่มต่างๆ

ค่าเข้าชม 50 บาท หากมีบัตร Muse Pass เข้าฟรี!!! 

3,185 views

0

share

Museum in Phra Nakhon Si Ayutthaya

02 July 2019
8,342
414
19 October 2019
23,340
495
16 October 2019
3,227
401
02 July 2019
9,572
457
21 October 2019
4,445
490
20 November 2019
8,315
490