คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Dear...Damnoensaduak

Love River Story

กว่าศตวรรษมาแล้วที่คลองดำเนินสะดวกได้ถือกำเนิดขึ้น คลองขุดด้วยกำลังคนโบราณความยาวกว่า ๓๒ กิโลเมตร เป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำ ๒ สาย ได้แก่ แม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน ซึ่งด้วยพระปรีชาความสามารถของในหลวงรัชกาลที่ ๔ พระองค์ทรงมองการณ์ไกลรับสั่งให้ก่อสร้างคลองดำเนินสะดวกขึ้น โดยต่อมาในหลวงรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสต้นเพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรสองฝั่งคลอง ซึ่งล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์ส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ในการขนส่งและสัญจรนำพาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการค้าอันเป็นที่มาของชื่อคลอง “ดำเนินสะดวก” ซึ่งต่อมาส่งผลทำให้ที่ดินสองฝั่งคลองดำเนินสะดวกเป็นเหมือนขุมทรัพย์ซึ่งถูกจับจองจากมวลชนมากมาย ทั้งชาวไทยต่างถิ่นที่เข้ามาหาหากิน ทั้งชาวจีนที่อพยพมาเลี่ยงโชคในสยามประเทศ บรรพบุรุษของข้าพเจ้าเองเป็นหนึ่งในชาวจีนเหล่านั้น ท่านเดินทางจากซัวเถาล่องเรือลงใต้หนีความยากจนมาด้วยเสื่อผืนหมอนใบตามแบบฉบับชาวจีนแท้ๆ ด้วยความขยันและอดทนซึ่งอยู่ในสายเลือด ร่วมกับเก่งการเจรจาต่อรองทำให้ท่านประสบความสำเร็จในด้านการค้าขายเป็นอย่างมากและสืบทอดความสำเร็จรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นคุณตา ด้วยดำเนินสะดวกเป็นพื้นที่ลุ่ม มีน้ำตลอดดี ดินดีเพาะปลูกมีผลผลิตทางเกษตรตลอดปี อาทิ องุ่น ฝรั่ง กระเทียม ทำให้คุณตามองเห็นโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางการค้า เกิดการขนส่งผลผลิตการเกษตรทางน้ำไปยังหัวเมืองต่างๆทั้งในประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วย ส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้นยังเป็นหนุ่ม ต่อมาท่านได้พบรักกับสาวชาวสวนซึ่งก็คือคุณยายซึ่งทำธุรกิจเป็นคู่ค้ากับคุณตานั่นเอง หลังจากนั้นไม่นานได้เกิดตำนานงานแต่งของท่านทั้งสองขึ้น งานแต่งของท่านทั้งสองในสมัยนั้นถือเป็นงานใหญ่และโด่งดังไปทั่วคลองดำเนินสะดวก มีการตั้งขบวนเรือแห่ขันหมากแทบปิดคลองดำเนินสะดวก ท่านนายอำเภอเป็นประธานในพิธี ทองหลายสิบบาท เงินหลายสิบหมื่นเป็นสินสอดในงานแต่งนี้ เมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมเรียบร้อย พิธีมงคลจึงได้เกิดขึ้น เจ้าบ่าวได้ล่องเรือหารักมายังเรือนเจ้าสาวเพื่อสู่ขอให้มาใช้สกุลเดียวกัน ซึ่งงานแต่งระหว่างคุณตาและคุณยายถือว่าเป็นตำนานและคละคลุ้งไปโดยความโรแมนติกริมคลองดำเนินสะดวก แม้ปัจจุบันท่านทั้งสองจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ความรักของท่านยังคงอยู่และถูกกล่าวขานมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในสมัยปัจจุบันเสมอๆ
3,942 views

0

share

Museum in Ratchaburi

02 July 2019
15,122
678
02 July 2019
6,972
613
02 July 2019
16,599
958
02 July 2019
8,840
652
02 July 2019
6,270
593
02 July 2019
6,159
564
02 July 2019
2,842
309
02 July 2019
2,702
287