คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

โลหะปราสาท

โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม

         "ปราสาทเนี่ยนะอยู่ในวัด" ใช่! ปราสาทก็อยู่ในวัดได้ ในประเทศไทยก็มีปราสาทอยู่ในวัดเช่นกัน แล้วไม่ใช่เป็นปราสาทธรรมดา ๆ แต่เป็น "โลหะปราสาท"  ที่วัดราชนัดดาราม ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

         โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม เป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทยและเป็นแห่งที่ 3 ของโลก แห่งแรกอยู่ที่อินเดีย แห่งที่สองอยู่ที่ศรีลังกา ตอนนี้โลหะปราสาทที่อินเดียและศรีลังกาถูกทำลายไปแล้ว ถ้าใครอยากจะมาชื่นชมความงดงามของโลหะปราสาทแล้วละก็ต้องมาที่ประเทศไทยเท่านั้น เพราะโลหะปราสาทเหลืออยู่ที่ไทยแห่งเดียวเท่านั้น เห็นไหม เราไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศก็ได้มาอยู่ใกล้ ๆ เสพความงามไปเต็ม ๆ 

         แล้วทำไมโลหะปราสาทแห่งนี้ถึงมาอยู่ที่วัดราชนัดดารามล่ะ ? ขอกล่าวก่อนว่าวัดราชนัดดารามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ที่ชื่อว่า "ราชนัดดาราม" ที่แปลว่า "หลาน" ก็เพราะเป็นวัดที่สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาทไว้ภายในวัดแทนการสร้างเจดีย์ เพื่อให้เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม และให้ชาวพุทธเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนา

          โลหะปราสาทนี้จำลองแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตามโลหะปราสาทที่ศรีลังกา แต่ยังคงลักษณะทางสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานพุทธศิลป์ไว้อย่างลงตัวเลยทีเดียว โลหะปราสาทแห่งนี้สร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น ลดลั่นกันขึ้นไป ยอดปราสาทที่เราเห็นในแต่ละชั้นเป็นยอดบุษบกในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6 ชั้นละ 12 ยอด และในชั้นที่ 7 เป็นยอดปราสาทจตุรมุขสำหรับประดิษฐานพระบรมธาตุ โลหะปราสาทแห่งนี้จึงมี 37 ยอด ซึ่งมีนัยหมายถึง โพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ (โพธิปักขิยธรรม คือธรรมที่นำไปสู่การนิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

         หลังคาโลหะนี้มีในปีพ.ศ. 2539 (แต่เดิมยังไม่มีหลังคา) โลหะได้บูรณะโดยเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาและเครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงรมดำ หาดูได้ยากมากทีเดียว แต่ปัจจุบันเราจะเห็นเป็นสีทอง เพราะมีการปิดทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ผ่านบริเวณนี้หลายปี พอมาเจอยอดสีใหม่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ

        ภายในจะมีนิทรรศการโลหะปราสาทชั้นล่าง ส่วนชั้นอื่น ๆ สามารถขึ้นบันไดไปได้ และชั้นบนสุดสามารถชมความงามในเขตพระนครที่จุดชมทัศนียภาพ 360 องศาได้ นอกจากนี้ผู้ได้เยี่ยมชมยังสามารถบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยไม่ต้องเดินทางไปที่ไกล ๆ และสำหรับใครที่ต้องการความสงบ อยากทำสมาธิหรือเดินจงกรม ที่แห่งนี้ก็มีพื้นที่พิเศษให้ด้วยค่ะ

        เราคิดว่าโลหะปราสาทแห่งนี้มีคุณค่า มีความงาม ทั้งยังตั้งอยู่ในประเทศไทย หากจะเดินทางมาชมก็สะดวกสุด ๆ ไม่ว่าจะขับรถมาเองหรือขึ้นรถโดยสารประจำทางก็สะดวกไม่แพ้กัน ชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมมากมาย คนไทยโชคดี มีของดีอยู่ใกล้ ๆ ก็สามารถมาชมความงดงามของโลหะปราสาทกันได้ทุกวันเลยนะคะ 

10,976 views

1

share

Museum in Bangkok

08 December 2023
27,657
1,581
16 March 2023
60,887
635
07 December 2022
45,423
1,795
07 July 2022
43,743
4,426
09 January 2023
58,268
657
25 July 2022
85,462
784
17 June 2019
25,055
686