คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

วัดกำแพง คลองบางจาก

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

บ้านฉันอยู่ละแวกคลองบางหลวง ฝั่งธนบุรี ที่ครั้งกระนู้นยังเต็มไปด้วยท้องร่อง เรือกสวนผลไม้

ยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เกิด และอยู่คู่กับชุมชนมานานแสนนาน

วัดกำแพง(คลองบางจาก) เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ในเขตธนบุรี เป็นวัดขนาดเล็กที่มีการวางผังได้อย่างลงตัว แต่ยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมของโบราณสถานไว้ได้เกือบครบถ้วนทั้งสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถแม้จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ศิลปะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่สร้างหรือบูรณะขึ้นในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หากแต่เป็นความโชคดีที่วัดกำแพงแห่งนี้ตั้งอยู่ค่อนข้างลึกจากเส้นทางคมนาคมประกอบกับเป็นวัดขนาดเล็กจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจทำให้ยังคงสามารถรักษาสภาพดั้งเดิมไว้ได้

สภาพทั่วไป วัดกำแพงตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ ซอยเพชรเกษม ๒๐ ถนนเพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ริมคลองบางหลวงหรือเรียกว่าคลองบางกอกใหญ่ตอนใน ช่วงที่เรียกกันว่าคลองชักพระ

ประวัติความเป็นมา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ฟังจากเรื่องเล่าโดย หลวงพี่อ้วน(พระพินิจ อสุนี ณ อยุธยา) สันนิษฐานว่าคงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตามคำบอกเล่าสืบทอดกันมา และคงได้รับ หรือ "จีนสือ" ขุนนางเชื้อสายจีนในกรมท่าซ้าย ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ออกทุนทรัพย์ในการบูรณะวัด การปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หลายครั้ง โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๕ ปรากฏนามของ “พระพิศาลผลพานิช”

 

ลานหน้าพระอุโบสถ ด้านซ้ายและด้านขวามีพระวิหารหลังเล็กอยู่ข้างละหลัง หลังหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลมจำลอง ส่วนวิหารอีกฝั่ง ถูกปิดตายมากว่า ๘๐ ปี เพิ่งมีการเปิดวิหารเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘โดยเจ้าอาวาส "พระครูศรีปริยติยานุรักษ์" ท่านเล่าว่า มีพระพุทธรูปมาเข้าฝัน บอกว่า เราอึดอัด จึงได้เปิดวิหารที่ถูกปิดตายนี้ออก พบพระพุทธรูปโบราณจำนวนมากทั้งทำจากสัมฤทธิ์และไม้ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร พระพุทธรูปปางมารวิชัย บางส่วนเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์

 

ลักษณะโดยรวมพระอุโบสถเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่วัสดุที่ได้ประดับส่วนต่างๆ ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนเป็นแนวพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ​ภายในพระอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถมีความสวยงามมาก ตอนนี้เริ่มเลือนหายไปมากแล้ว นอกจากนี้ยังพบลวดลายประดับแบบจีนที่สลักเสลาได้งดงามละเอียดอยู่บนแท่งหินต่างๆ เช่น เสาหินข้างบันไดของพระอุโบสถ และยังพบรูปสลักหินสิงโตจีนบนแท่นหินนี้ด้วย

ในบริเวณวัดกำแพง คลองบางจากนี้ มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ๗ องค์ ประกอบด้วย

เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่ มี ๒ องค์ องค์แรกอยู่ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถ ฐานเจดีย์ด้านนอกตั้งอยู่เสมอกับแนวกำแพงกั้นเขตพุทธาวาส องค์ที่สองอยู่ในเขตรั้วชาวบ้านบริเวณปากคลองบางจากฝั่งตะวันตก(บ้านศิลปิน) เจดีย์ทั้งสองมีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา

หากย้อนเวลากลับไปได้ เมื่อครั้งวัดยังสมบูรณ์อยู่ คงจะสวยงามไม่แพ้วัดหลวงบางวัด เพราะดูจากพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ จิตรกรรมฝาผนัง ลายปูนปั้น ฝีมือช่างล้วนมีความงดงามปราณีตเป็นอย่างมาก

คลองบางหลวงทุกวันนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนที่เรียกว่า “ชุมชนริมคลองบางหลวง”

ปัจจุบันยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายในอดีต เราสามารถพบเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวรูปทรงเก่าแก่ ตลอดทั้งลำคลองมีปลาสวายตัวโตๆ ดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำ เรือหางยาวสีสวยและเรือเมล์แล่น ผ่านไปมาเกือบตลอดทั้งวัน บ้านเก่าที่นำมาปัดโฉมใหม่เป็นร้านค้า ร้านกาแฟ สำหรับนั่งทานชมวิวริมคลอง ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของบ้านศิลปิน แหล่งศึกษาหาความรู้ สถานที่แสดงงานศิลป์ เป็นที่รวมตัวของกลุ่มศิลปินที่รักงานศิลปะ และยังมีการแสดงหุ่นละครเล็ก เปิดให้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นี่แหล่ะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านฉัน

25,709 views

2

share

Museum in Bangkok

07 February 2023
27,587
1,581
16 March 2023
60,720
635
07 December 2022
45,292
1,795
07 July 2022
43,624
4,426
09 January 2023
58,096
657
25 July 2022
85,099
784
17 June 2019
25,026
686