คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

สวนสมเด็จ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือเรียกสั้นๆอีกชื่อว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ตั้งอยู่ที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่พ.ศ.2536 เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ให้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติและพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชน

   พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นสัญลักษณ์ถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอนุสรณ์สถานคู่กับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานไว้ภายในส่วนหน้าของอุทยาน

   อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่1 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดจนเหตุการณ์พระราชพิธีพระบรมศพและประวัติชุมชนย่านวัดอนงคารามที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกัน และ อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่2 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรและงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 

 

บริเวณสวนส่วนในประกอบไปด้วย “บ้านจำลอง” ที่จำลองข้อมูลตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในตัวบ้านจะประกอบไปด้วยห้องทำทอง ห้องนอน และห้องครัว ถัดจากตัวบ้านไปหนึ่งห้องคือบ้านป้าสมบูรณ์ซึ่งเป็นร้านที่สมเด็จย่าโปรดที่จะมาอ่านหนังสืออยู่เป็นประจำ

แผ่นหินแกะสลัก เปรียบดังสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสมือนร่มไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกป้องชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข

     ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ปัจจุบันชั้นบนปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดแสดงหมุนเวียนตลอดทั้งปี

      ทิมบริวารและบ่อน้ำโบราณ เรือนข้าทาสบริวารของท่านแพ บุนนาค ลักษณะตัวอาคารเป็นตึกแถวรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 บ่อน้ำโบราณที่มาพร้อมบ้านท่านแพ บุนนาค เป็นบ่อน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยการโพงน้ำ คือใช้ถังน้ำจ้วงน้ำและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกที่ผูกติดกับถังน้ำ

 

ข้อมูลจาก : คุณ พรเพ็ญ เอี่ยมศิริวัฒน์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข้อมูลจากหนังสือ : เอกสารประกอบการอบรมมัคคุเทศก์น้อยอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรียบเรียง : นางสาว ภักดิพร ดีโสภา นิสิตชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6,010 views

1

share

Museum in Bangkok

07 February 2023
26,727
1,581
16 March 2023
58,380
635
07 December 2022
43,111
1,795
07 July 2022
42,847
4,425
09 January 2023
55,749
657
25 July 2022
79,489
784
17 June 2019
24,534
686